Artikel
Geschreven door Filip Hendrickx
Posted on 16-02-2015

Reverse factoring levert korting op

152 keer gelezen

Reverse factoring en factoring bieden organisaties diverse voordelen. Zo kan reverse factoring niet alleen zorgen voor een verbetering van het werkkapitaal door risico op wanbetaling te verminderen en sneller geld te incasseren. Ook kunt u met reverse factoring kortingen op facturen afdwingen. Voor ik hier dieper op in ga, licht ik eerst kort toe hoe beide alternatieve financieringsvormen in zijn werk gaan. 

Traditionele factoring

Bij factoring besteedt een leverancier het innen van zijn facturen uit aan een gespecialiseerde partner. Daarbij kan hij tevens kiezen voor voorfinanciering - vaak 80% à 90% - van het factuurbedrag. Dit betekent dat de leverancier direct het geld van de factuur (vaak binnen een dag) op de rekening gestort krijgt. Hierdoor is de leverancier niet meer afhankelijk van het betaalgedrag van de klant.

Goed voor de cashflow, maar helaas is factoring niet gratis. Er staat vaak een fee van 10% van de factuur tegenover voor de diensten van de factor en bovendien om de kans op wanbetaling voor de factor af te dekken. Voor de klant in kwestie is er slechts een klein verschil. Op de vervaldag van de factuur moet hij betalen aan de factormaatschappij in plaats van de leverancier. 

Reverse factoring: korting tegen weinig risico

Reverse factoring verschilt op een aantal vlakken van traditionele factoring. Bij factoring doet de leverancier aanvraag bij de factoringmaatschappij om te beschikken over meer cashflow. 

Bij reverse factoring stapt de klant vaak naar de factormaatschappij, om te zorgen dat zijn leveranciers snel betaald worden. De kredietwaardigheid van de klant staat hierbij centraal, in plaats van die van de leverancier. Waarom? Reverse factoring wordt vaak ingezet door de klant om meer stabiliteit in de keten af te dwingen. De klant is afhankelijk van meerdere leveranciers om te komen tot een ‘eindproduct’ en daarom is stabiliteit van zijn leveranciers belangrijk. Daarnaast biedt het voordelen om te onderhandelen over de deal. Immers, de leverancier is gebaat bij een snelle betaling en dus kan de klant hierdoor een scherpere prijs afdwingen. Anderzijds hoeft de klant de factormaatschappij pas op het afgesproken termijn te betalen (bijvoorbeeld 30 dagen), waardoor de werkkapitaalbalans goed blijft. 

Hoe staat reverse factoring in de boeken?

Op de balans worden schulden aan de factormaatschappij geboekt als een commerciële schuld. Hier zit echter wel een voorwaarde aan. De betalingstermijn dat de factormaatschappij stelt mag niet groter zijn dan de termijn die gesteld was door de leverancier.

Voordeel ten opzichte van kredietaanvraag

Uiteraard is het ook mogelijk om een krediet af te sluiten bij de bank en daarmee de factuur te voldoen. Factoring en reverse factoring hebben echter een streepje voor op deze klassieke financiering.  Bij de banklening is sprake van een financiële schuld. Voor factoring en reverse factoring is dit niet het geval, hier betreft het een commerciële schuld en wordt dus anders geboekt.
In een beoordeling van de kredietwaardigheid van een bedrijf wegen de financiële schulden altijd wat zwaarder mee dan de commerciële schulden en dus is een commerciële schuld ‘voordeliger’.

Geen risico op wanbetaling

Een andere onderscheidende voorwaarde voor reverse factoring is dat het enkel gaat om goedgekeurde facturen. Dit betekent dat er weinig tot geen disputen meer kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door oneindigheid over de factuur of kwaliteit van het geleverde product. Hierdoor is de fee voor reverse factoring vaak lager, gezien het risico wat de factor neemt kleiner is dan bij traditionele factoring. 

Nadelen factoring en reverse factoring

Er zit echter ook een nadeel verborgen in de twee alternatieve financieringsvormen. Een nadeel is dat beide vormen meer blijvende administratie vergen dan het afsluiten van een regulier krediet. Wees hier als organisatie van bewust. Ook vraagt het een investering in systemen om deze manier van factureren en boeken mogelijk te maken. 

Wilt u meer lezen over hoe u uw bedrijf slim kunt financieren? Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons eBook!

Download het eBook!