Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 03-10-2014

Reverse Factoring vanuit de bank bekeken

121 keer gelezen
Reverse Factoring als een vorm van Supply Chain Finance is niet meer weg te denken uit het internationale bedrijfsleven. Het wordt omschreven als een win-win-winsituatie, voor zowel de leverancier, de afnemer als de bank. De leverancier en de afnemer profiteren van Reverse Factoring via lagere financieringslasten. Maar op welke manier is het voor de financier aantrekkelijk? In dit artikel leest u hoe het verdienmodel van de bank er binnen deze constructie uitziet.
 

De nieuwe trend binnen Reverse Factoring

Reverse Factoring werd in eerste instantie vooral geïnitieerd door de afnemende partij om meer zekerheid in zijn supply chain te krijgen. Op basis van de goedgekeurde factuur door de afnemer krijgen leveranciers alvast de factuur uitbetaald door een financiële instelling. Deze financiering geschiedt op basis van de hogere kredietwaardigheid van de afnemer, waardoor de rentelasten van de leverancier omlaag gaan. De financierende partij levert het platform waarmee de uitvoering ervan gefaciliteerd wordt. 
De trend is nu dat de financierende partij, wat vaak een bank of gespecialiseerde marktpartij betreft, steeds vaker het initiatief neemt tot het opzetten van een RF-constructie. Wat zijn de voordelen voor de financier bij het aangaan van deze vorm van Supply Chain Finance?
 

De voordelen voor de financiële instelling zijn drieledig:

  • Meer financieren tegen een lager risico
  • Het binnenhalen van nieuwe klanten
  • Lagere inspanning voor het bewaken van de kredietwaardigheid
Vooral het uitzetten van (weliswaar lager renderende) extra financiering tegen lage risico’s is belangrijk voor de bank. Door de afgelopen recessie zijn banken op zoek naar veiliger kredietverlening. Door te financieren op basis van de goedgekeurde factuur, loopt de bank of financiële instelling veel minder risico. Dit is uiteraard wel onder de voorwaarde dat de afnemer een goede kredietwaardigheid heeft.
 
Een hoge kredietwaardigheid is dus een van de voorwaarden waaraan een afnemer moet voldoen, voordat ze in aanmerking komen voor Reverse Factoring. Het platform voor de constructie is inmiddels door veel banken ontwikkeld. Nu is het alleen nog een kwestie van uitrollen. Het liefst werkt men met grote multinationals die een hoge kredietwaardigheid hebben. Daarnaast speelt de betrouwbaarheid en reputatie van de leveranciers ook een rol. 
 

De toekomst van Reverse Factoring

Het ontwikkelen van Reverse Factoring of Supply Chain Finance, wat vaak als algemene term wordt gebruikt, richt zich nu op een verdere versterking van de supply chain, oftewel de distributie keten. Is Reverse Factoring nu nog vooral een zaak tussen de leverancier en de afnemer, in de toekomst zal de hele keten kunnen mee profiteren van de kredietwaardigheid van de sterkste schakel.
 
Een andere ontwikkeling die te zien is, is dat de leverancier nog eerder gefinancierd wordt. Bij kredietwaardige afnemers kan bijvoorbeeld ook de inkooporder al als onderpand worden genomen. Hierdoor kan de leverancier al vanaf het inkopen van zijn grondstoffen gefinancierd worden op basis van de betere kredietwaardigheid van zijn afnemer. 
 
Voor de bank blijft altijd de afweging tussen rendement en risico voorop staan. Maar met de hoge kredietwaardigheid van de multinationals en een factuur als onderpand op zak, hebben banken een nieuw verdienmodel ontdekt waar nog heel wat rek in zit. 
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op dit blog, of op de wikipagina.
 

Wilt u meer weten over reverse factoring? Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons ePaper!

Download de ePaper!