Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 09-04-2014

Risicomanagement: in vijf basisstappen

2435 keer gelezen

De ontwikkeling van risicomanagement in Nederland staat nog in de kinderschoenen, concludeerden onderzoekers vijf jaar geleden. Nog altijd vinden risicomanagers het lastig om grote risico's die hun organisaties bedreigen te identificeren en te managen. Dit bleek eind 2013 uit de Global Risk Management Survey van verzekeringsmakelaar Aon. In dit blog belicht ik de vijf basisstappen voor effectief risicomanagement.

Stap 1. Risico-identificatie

De eerste stap is het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Het makkelijkst is om te beginnen met de visie en missie van uw onderneming met de bijbehorende doelen voor de korte en lange termijn. Welke strategische, financiële of operationele risico’s kunnen een bedreiging vormen voor de realisatie van deze doelen? Vergeet de MVO-risico’s niet.

Stap 2. Risicoanalyse

Als alle risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen ze worden geanalyseerd. Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat zijn de gevolgen? Het resultaat van de risicoanalyse is een prioritering. Welke risico’s vormen de grootste bedreiging en verdienen de meeste aandacht van de risicomanager?

Stap 3. Beheersing

Na het identificeren en analyseren van de risico’s kan de risicomanager in de regel kiezen uit vier reacties: vermijden, overdragen, beheersen/verminderen of accepteren. De risicomanager zal voor elk risico een goed onderbouwde keuze moeten maken. Volstaat het huidige beleid, is eventuele financiële schade te dragen of kan een risico worden afgedekt met een verzekering of worden overgedragen aan een derde?

Stap 4. Monitoring

Risicomanagement is per definitie een continu proces. Het risicoprofiel van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Om risico’s effectief te kunnen beheersen, is het van belang om mogelijke bedreigingen en beheersmaatregelen te blijven monitoren. Geadviseerd wordt om regelmatig een risicoanalyse te plannen.

Stap 5. Rapportage

Om medewerkers bewust te maken van het belang van risicomanagement en te voorkomen dat de aandacht verslapt, is het van belang om regelmatig te rapporteren over geïdentificeerde risico’s en geïmplementeerde beheersmaatregelen. Veranker risicomanagement in de bedrijfscultuur door beheersmaatregelen zichtbaar te maken en het beleid regelmatig te evalueren. Lees ook mijn eerdere blog over het integreren van risicobeheersing in het DNA van uw onderneming.