Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 31-10-2014

SER heeft oplossing voor meer bedrijfsfinanciering MKB

97 keer gelezen

De SER, de Sociaal Economische Raad, gaat onderzoeken of het aanleggen van een kredietregister zoals veel landen in Europa al hebben, de bedrijfsfinanciering aan het MKB kan stimuleren. Het gebrek aan betrouwbare informatie over het MKB zou een bottleneck zijn voor banken om adequaat krediet te kunnen verlenen.

Dat het bankwezen terughoudend is met het verlenen van krediet vanwege haar slechte balans, kan eigenlijk niet langer als excuus worden gebruikt. De uitkomsten van de bankenstresstest van afgelopen weekend heeft laten zien dat de Nederlandse banken er relatief sterk voor staan.

Geen transparantie? Geen bedrijfsfinanciering!

De terughoudende kredietverlening van de banken heeft dan ook andere oorzaken. Volgens de SER heeft de tekortschietende bedrijfsfinanciering twee gezichten: enerzijds is het MKB te weinig bekend met alternatieve financieringsmogelijkheden, anderzijds is er te weinig betrouwbare kredietinformatie over de (veelal kleine) MKB-bedrijven beschikbaar. De renteopbrengsten vergoeden vaak niet de totale kosten die banken maken voor het beoordelen van de kredietaanvraag en het monitoren van de kredietnemer gedurende de looptijd, doordat de informatie niet voor het oprapen ligt. Dit resulteert erin dat banken minder risico’s nemen om bedrijfsfinanciering te verlenen aan het MKB.

Om meer inzicht te bieden in hoe het MKB ervoor staat wil de SER laten onderzoeken of een Centraal Kredietregister het probleem kan ondervangen. Een Centraal Kredietregister is in een aantal Europese landen al een belangrijke kennisbron  voor financiële instellingen. 

Minder risico en dus meer bedrijfsfinanciering

Een Centraal Kredietregister kan twee belangrijke voordelen opleveren. Enerzijds brengt de beschikbare informatie meer transparantie met zich mee en dit leidt tot lagere kosten voor het monitoren van bedrijven. Banken hoeven dan niet meer individueel onderzoek te doen. 

Anderzijds kunnen financiële instellingen een betere inschatting maken van het te lopen kredietrisico. Een betere inschatting leidt tot een betere kredietportefeuille, waarop minder afgeboekt hoeft te worden dan voorheen. Hierdoor is weer meer ruimte voor bedrijfsfinanciering. En zo is de cirkel rond. 

Overbodig? 

Dit zijn belangrijke voordelen. Toch is veel informatie via de huidige kredietbeoordelaars (zoals Graydon) beschikbaar en financiële instellingen maken hier dan ook volop gebruik van. In hoeverre zal een Centraal Kredietregister bijdragen aan de huidige informatie? Zal de overheid dan ook meer transparantie afdwingen door bijvoorbeeld het verplicht stellen van het deponeren van jaarcijfers voor het kleine MKB?

Verder vindt de SER dat de overheid de komst van nieuwe banken en alternatieve financiers -  zoals crowdfunding, MKB-obligaties of kredietunies, maar ook Reverse Factoring of Asset-based Financing - meer moeten stimuleren.

Meer weten over MKB-financiering? Lees ook deze blogs:

​​Download het EBook