Artikel
Geschreven door Frans van den Heuvel
Posted on 02-06-2015

Solvabiliteit als onderdeel van de kredietwaardigheid

1533 keer gelezen

In de praktijk van alledag worden de begrippen solvabiliteit en kredietwaardigheid vaak door elkaar gebruikt. Dat is gevaarlijk. De kredietwaardigheid van een onderneming kan namelijk beperkt zijn, terwijl de onderneming wel een goede solvabiliteit heeft. Het is belangrijk dat u in praktijk onderscheid maakt tussen deze begrippen wanneer u belangrijke zakelijke beslissingen neemt. Het maakt een groot verschil of u een kortlopend handelskrediet verstrekt (leveren op rekening aan de klant) of dat u een langdurige strategische samenwerking aangaat met een bedrijf en welke financiële cijfers u dan onder de loep neemt.  

In de praktijk wordt de kredietwaardigheid van een onderneming bepaald door drie aspecten:

  • Solvabiliteit, kan een onderneming op lange termijn voldoen aan haar verplichtingen
  • Liquiditeit, kan een onderneming op korte termijn voldoen aan haar verplichtingen
  • Integriteit, heeft een onderneming de wil om aan haar verplichtingen te voldoen

In deze bijdrage kijken we eerst naar de berekening van de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s om vervolgens het minder objectieve aspect integriteit te bespreken.

Solvabiliteit

De meest gebruikte manier om de solvabiliteit te berekenen is als volgt:

Eigen vermogen (EV) / Totaal Vermogen (TV)

Voor het goede begrip kijken we naar de balanscijfers van een willekeurig bedrijf:

solvabiliteit_image.png

De solvabiliteitsratio =  (EV)362.884)/(TV)1.922.748 = 0,19 of 19 %.

Anders gezegd: 19% van de onderneming wordt gefinancierd met eigen geld en 81% met vreemd geld. In de praktijk wordt, afhankelijk van de opbouw van de activa en de branche waar de onderneming in actief is, een minimale ratio van tussen de 0,25 en 0,40 als financieel gezond beschouwd. De onderneming in het voorbeeld zit daar dus onder.

Liquiditeit

Voor het berekenen van de liquiditeit wordt meestal de current ratio gebruikt. Deze ratio wordt als volgt berekend:

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Gebruiken we opnieuw de balans uit het voorbeeld dan is de current ratio als volgt:

De current ratio =  (VA)1.903.075/(KS)1.542.294 = 1.25 of 125%.

Anders gezegd: de schulden op korte termijn zullen kunnen worden voldaan met de inkomsten die op korte termijn te verwachten zijn, uit debiteuren en te verkopen voorraad.

Indien er sprake is van een current ratio van groter dan 1 spreekt men ook wel van een positief werkkapitaal. In de praktijk wordt een current ratio tussen de 1,2 en 1,5 als gezond genoemd. Deze onderneming zit hier dus net boven.

"Dit derde aspect van de kredietwaardigheid van een onderneming is veel lastiger objectief vast te stellen."

Frans van den Heuvel

Integriteit

Dit derde aspect van de kredietwaardigheid van een onderneming is veel lastiger objectief vast te stellen. Op basis van de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s zou je zeggen; deze onderneming kan betalen. De vraag is: is er ook de wil om te betalen? Dat hangt vaak samen met de integriteit van de onderneming.

Laten we er in bovenstaande case even vanuit gaan dat we hier te maken hebben met een reguliere klant en dat u aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan en er dus geen klachten zijn. Op basis van het betaalgedrag van deze klant richting u en andere bedrijven kunnen we een beeld vormen van de integriteit. Een kredietrapport biedt u uitgebreid inzicht in de betaalervaringen van andere bedrijven met de specifieke klant. 

Indien we als ondernemer dus een goed beeld hebben van de solvabiliteit, de liquiditeit en de integriteit van de onderneming en deze zijn allemaal positief, kunnen we met een gerust hart zakendoen. Kijkend naar deze specifieke case: Als u zorgt voor voldoende marge, een vlekkeloze levering en een optimaal credit management, bent u zeker van een winstgevende transactie met dit bedrijf. Maak echter wel de lagere solvabiliteit bespreekbaar en monitor goed op mogelijke wijzigingen.