Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 18-02-2014

Supply chain innovatie: breng uw risico’s in kaart

105 keer gelezen

Alom wordt het belang erkend van supply chain management: zo zijn outsourcing, agile projectmanagement en just-in-time voorraadbeheer bewezen besparingen voor het werkkapitaal. Maar het te ver doorvoeren van deze technieken kan volgens de Amerikaanse ERM-specialisten John Bugalla en Kristina Narvaez resulteren in flinke risico’s voor uw bedrijf.

Impuls van recessie

Kostenverlagingen en een lager werkkapitaal is de beloning voor strak supply chain management. De afgelopen langdurige recessie heeft supply chain management een enorme impuls gegeven, vanwege de nadruk op kostenbesparingen. Maar verstoringen in een te strakke supply chain kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Bugalla en Narvaez beschrijven de  verborgen risico’s die bedrijven lopen op het Amerikaanse CFO.com.

Onvoorziene kosten

Neem outsourcing. Onder aan de streep zijn de Roemeense IT-specialisten misschien een stuk goedkoper dan de goedbetaalde Nederlandse ICT-ers die u nu in dienst heeft. Maar wanneer u besluit over te gaan tot het inkopen van uw ICT-behoeftes over de grens ,komt u een aantal verborgen kosten tegen:

  • De selectie van een buitenlandse leverancier kan een hoop tijd en geld kosten.
  • Het overdragen van het werk kan langer duren dan gepland.
  • Kosten voor het afvloeien van uw huidige personeel.
  • Kosten verbonden aan het taal- en cultuurverschil.

Ook het beheer van de offshore relatie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
Andere, moeilijker te kwantificeren risico’s zijn nog het verlies aan kennis, eventuele storingen die moeilijker te verhelpen zijn en het weggeven van cruciale bedrijfsinformatie.

Ook just-in-time voorraadbeheer is inmiddels bij veel bedrijven tot een kunst verheven. Maar wanneer het mis gaat kan een storing in de levering van grondstoffen of halffabricaten grote gevolgen hebben. Niet alleen enorme kosten voor de productiefaciliteiten zelf, maar denk ook eens aan uw klant die langer op zijn producten moet wachten. Met verstoorde relaties als gevolg.

Risicomodel inbouwen

Bugalla en Narvaez waarschuwen voor teveel nadruk op kostenefficiency. Om de risico’s in kaart te brengen stellen zij voor een supply chain risicobeoordeling uit te voeren. Dit proces kan worden gebruikt om de oorzaken en gevolgen van een potentieel risico-evenement te onderkennen, waarna een actieplan kan worden opgestart dat gericht is op het beperken van de ernst van de verstoringen of het voorkomen ervan.

Volgens de auteurs is uiteindelijk het beste een model te vinden waarin diverse functies als crisismanagement, risicoanalyse en business planning samenkomen. Het voorkomen en tijdig onderkennen van de verschillende risico’s die samenhangen met, bijvoorbeeld, verkorte doorlooptijden en just-in-time voorraadbeheer, kan u namelijk nog veel meer voordeel opleveren.  Bugalla en Narvaez geven in hun opiniestuk het voorbeeld van de Japanse tsunami. Toyota en General Motors (GM) hadden beiden enorme problemen met hun toeleveranciers door de noodsituatie, maar GM was er min of meer op voorbereid door scenarioplanning en risicobeleid en kon daardoor de schade enorm beperken.

Er zijn nou eenmaal altijd factoren die u niet helemaal, of helemaal niet, in de hand hebt. Risico = kans x gevolg. Hoewel de nadruk op kostenefficiency een logisch gevolg is van dalende omzetten en toenemende concurrentie, is het van belang dat organisaties hierdoor niet blind worden voor de gevolgen.