Artikel
Geschreven door Rick Schmitz
Posted on 09-09-2016

Tijd voor een fiscale eenheid? De voor- en nadelen op een rij

927 keer gelezen

Dit blog is gemaakt in samenwerking met FIRM24

Heeft u meerdere ondernemingen? Dan kan het interessant voor u zijn om een fiscale eenheid te vormen van deze ondernemingen. Als de moedermaatschappij samen met één of meer dochtermaatschappijen een fiscale eenheid vormt, dan kunt u profiteren van een belastingvoordeel.

De Belastingdienst ziet de verschillende BV’s als één groep. U hoeft hierdoor bijvoorbeeld, maar één aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Een fiscale eenheid heeft zo haar voordelen, maar zeker ook enkele belangrijke nadelen. Daarnaast zijn er strikte eisen waar u aan moet voldoen.

Voordelen fiscale eenheid

Allereerst betekent een fiscale eenheid een besparing. U bespaart namelijk op administratie en accountantskosten. U hoeft namelijk voor alle BV’s samen maar één aangifte vennootschapsbelasting in te dienen.

Daarnaast kunt u gaan schuiven:

  • Onder de verschillende ondernemingen kunnen de activa en passiva worden verplaatst zonder afrekening. Daarnaast mag u de winst van de ene onderneming compenseren met het verlies van de andere.
  • Een reorganisatie, hergroepering of splitsing binnen de fiscale eenheid is mogelijk zonder belastingheffing.
  • Transacties binnen de fiscale eenheid worden genegeerd voor de vaststelling van de winst.
  • Bij de aankoop van een nieuwe onderneming (BV of NV) met een overnameschuld kunnen de rentelasten verrekend worden met de resultaten van de werkmaatschappij(en), nadat de nieuwe onderneming is toegevoegd aan de fiscale eenheid. Let wel op regels die van toepassing kunnen zijn op de beperking van aftrek.

Nadelen fiscale eenheid

Er kleven ook nadelen aan een fiscale eenheid. Zo is iedere BV hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsbelasting die de holding verschuldigd is. De Belastingdienst kan iedere BV binnen de fiscale eenheid aanspreken voor het totaal verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting.

Voor de eerste €200.000 aan belastbare winst geldt in Nederland een gunstig opstaptarief van 20%. Hierna wordt het tarief 25%. Heeft de fiscale eenheid meerdere BV’s met een winst boven de €200.000, dan kan er maar eenmaal geprofiteerd worden van het voordelige tarief. Alles wordt namelijk bij elkaar opgeteld. Dit kan ook nadeel opleveren met betrekking tot de investeringsaftrek. Hoe hoger het investeringsbedrag, hoe lager het percentage.

Aangaan van een fiscale eenheid

Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Dan is het tijd voor een fiscale eenheid. Om te bepalen of dit het geval is, kunt u best het advies van een professional inroepen. Voordat u kunt profiteren van de voordelen stelt de fiscus in ieder geval een aantal voorwaarden:

  • Een dochtermaatschappij (NV of BV) kan pas toegevoegd worden aan de fiscale eenheid indien de moedermaatschappij (meestal de holding) meer dan 95% van de aandelen bezit van de dochtermaatschappij.
  • De boekjaren van de verschillende ondernemingen lopen gelijk.
  • De ondernemingen moeten in Nederland gevestigd zijn. Er zijn evenwel uitzonderingen mogelijk.