Artikel
Geschreven door Arnoud Kuipers
Posted on 17-06-2015

Traditionele of invoice discounting factoring? De verschillen op een rij

417 keer gelezen

Als u meer zekerheid wilt dat uw facturen betaald worden, kunt u kiezen voor een speciale vorm van debiteurenfinanciering: factoring. U draagt uw facturen dan over aan een factormaatschappij. Uiteraard hangt daaraan wel een prijskaartje. Hoeveel u betaalt, hangt af van het soort factoring dat u kiest: traditionele of invoice discounting. Wat zijn de voors en tegens?

Traditionele factoring 

Bij traditionele factoring verpandt u uw facturen aan de factormaatschappij. Meestal gaat het om 60% tot 90% van al uw facturen en om een periode van 1 tot 3 jaar. U betaalt hiervoor tussen de 0,1% en 3% van uw omzet en de rente over het daadwerkelijk genoten krediet (meestal is deze iets lager dan de rente over een rekening courant krediet bij een bank). Vaak kunt u kiezen voor aanvullingen, zoals een kredietverzekering en het uit handen geven van uw debiteurenbeheer. 

  • Voordelen zijn de relatief lage kosten en het feit dat aanvullingen als debiteurenbeheer, een kredietverzekering of voorraadfinanciering vaak niet verplicht zijn. 
  • Nadelen zijn dat u uw gehele omzet ‘factort’ en een contract voor langere tijd aangaat. U moet bovendien aan strenge eisen voldoen. Een goede spreiding van debiteuren is bijvoorbeeld vereist. Bovendien kan het relatief lang duren voor het contract ingaat en u uitbetaald krijgt. 

Invoice discounting factoring 

Bij invoice discounting factoring (ook wel ‘American style’ factoring) verkoopt u uw facturen aan de factormaatschappij. Het gaat daarbij om vrijwel al uw facturen en sommige factormaatschappijen nemen ook de kredietverzekering voor het risico op non-betaling over. Meestal betaalt u één all-in tarief en/of een vaste vergoeding per factuur en een commissie over uw ingediende omzet van 2% tot 8% (dit hangt af van de betaaltermijn van uw debiteuren, het risico en uw totale omzet).

  • Voordelen zijn dat de overeenkomst soms al binnen enkele dagen kan worden afgesloten. U kunt ervoor kiezen slechts een deel van uw omzet te ‘factoren’, de kosten zijn transparant en u kunt al gefinancierd worden met slechts 1 of 2 debiteuren. 
  • Nadeel zijn de vaak iets hogere kosten – al zijn deze door de komst van nieuwe factormaatschappijen de laatste jaren wel flink gedaald. 

Waar kijkt een factormaatschappij naar?

De factormaatschappij neemt uw debiteurenlijst door om te beoordelen of zij u willen financieren. Daarbij worden uw debiteuren op een aantal factoren beoordeeld: 

  • Spreiding. Het werkt in uw voordeel als het openstaande bedrag verdeeld is over veel verschillende debiteuren (dit is alleen relevant bij traditionele factoring). 
  • Kredietwaardigheid. Als een klein aantal debiteuren samen goed is voor meer dan 10% van het openstaande saldo, wordt de kredietwaardigheid van deze ‘concentratie-debiteuren’ gecontroleerd. Dit gebeurt vaak via een limiet van bijvoorbeeld Graydon of een kredietverzekeraar. Voor acceptatie bij invoice discounting factoring is het van het grootste belang dat uw debiteuren zo´n limiet hebben. Is dit niet het geval, probeer er dan samen met de debiteur voor te zorgen dat de kredietverzekeraar alsnog een limiet afgeeft. Vaak staat een bedrijf op een 0-limiet, omdat er geen cijfers bekend zijn. U hoeft dan niet meer te doen dan de jaarcijfers van de debiteur aan te leveren.
  • Locatie. Hoe verder over de grens uw debiteuren gevestigd zijn, hoe meer dat in uw nadeel werkt. België en Duitsland zijn nauwelijks een probleem, maar Portugal, Italië en Spanje worden dat al meer. 
  • Veroudering. Hoe hoger het percentage facturen waarvan de vervaldatum is verstreken, hoe lager u scoort.
  • Crediteringspercentage. Hoe vaker u facturen moet crediteren (bijvoorbeeld door retourzendingen of klachten) hoe lager uw score. 

Vraag altijd meerdere offertes tegelijk aan

Welke vorm van factoring het best bij u past, hangt vooral af van uw budget en de gewenste snelheid en flexibiliteit. Vraag hoe dan ook altijd een offerte aan bij meerdere factormaatschappijen. Beoordelingen kunnen veel tijd vragen en u kunt dus tijd besparen als u deze parallel laat lopen. Als u uw aanvraag bij twee of drie partijen indient, vergroot u bovendien uw kans op acceptatie én op een concurrerend aanbod. Via Factoringvergelijken.nl krijgt u standaard meerdere offertes.

TIP! Zorg ervoor dat u zelf ook goed scoort

Kredietverzekeraars baseren hun limieten onder andere op rapporten van Graydon. Ook banken en leveranciers bekijken vaak hoe u in deze rapporten scoort. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook voldoende transparantie biedt aan partijen zoals Graydon. Denk aan het deponeren van uw jaarcijfers, bijvoorbeeld. Als u geen gegevens aanlevert, beïnvloedt dat uw credit rating – met alle mogelijke gevolgen van dien.