Artikel
Geschreven door Peter Schoenmaker
Posted on 05-10-2015

Trends in big data: gaat het nu echt gebeuren?

354 keer gelezen

Ieder bedrijf beschikt over big data - en zit daarmee op een goudmijn. De kunst is echter big data ook echt te gebruiken. Dat vraagt een investering in tijd, mensen, techniek en software. Is dat het waard? In de insert ‘Boardroom IT’ beweert het Financieele Dagblad van wel. De bedrijven die zij onderzochten zagen hun omzet gemiddeld met 15,6% stijgen - met uitschieters naar zelfs 30%. Uit het onderzoek bleek overigens ook dat Europa in het gebruik van big data nog steeds achterloopt op de rest van de wereld. Wat zijn verder de trends in big data?

Waarom big data?

Dankzij big data komen bedrijven meer over hun klanten te weten. Door gegevens uit social media, cookies en bijvoorbeeld Google Analytics te combineren kan steeds meer op maat worden aangeboden. Geen algemene homepage meer, maar direct de voor die ene specifieke klant relevante informatie en producten. Dat verhoogt de klanttevredenheid - en dus de omzet. Amazon is hierin een van de koplopers. Het bedrijf beweert zelfs producten te kunnen bezorgen nog vóór ze zijn besteld. Dat doet Amazon op basis van voorspellingen die het maakt uit gegevens van bijvoorbeeld eerdere bestellingen, zoekopdrachten en opgeslagen verlanglijstjes. Deze gegevens zouden al zo betrouwbaar zijn dat Amazon eerder dan de klant weet wat hij gaat bestellen. Met big data kunnen marketeers afgaan op onweerlegbare feiten - en niet langer op hun buikgevoel. Misschien is dat wel het grootste voordeel dat big data biedt.

Wat is nodig voor big data succes?

De basis van succes in big data bestaat uit twee delen. Allereerst moeten bedrijven helder hebben over welke data zij beschikken. Dat is lastiger dan het klinkt. Vaak zijn data verdeeld over verschillende systemen en blijkt de kwaliteit van deze data onvoldoende. Goede data governance is voor veel organisaties een uitdaging - maar ook een must. Is eenmaal helder welke data er zijn? Dan is de volgende stap deze data beschikbaar maken, zodat ze kunnen worden gebruikt. Hiervoor is een zogenaamd ‘business data lake’ nodig, een omgeving waarin alle denkbare data uit bedrijfssystemen, maar ook uit e-mails en bijvoorbeeld Facebook posts en Twitter berichten worden verzameld en beschikbaar worden gesteld voor het maken van analyses. Het Financieele Dagblad ontdekte dat de term ‘business data lake’ bij de meeste ondervraagden nog steeds onbekend of onduidelijk is…

Big data is mensenwerk

Ondanks alle technologische aspecten blijft big data mensenwerk. Geen computer levert immers informatie op zolang een marketeer of IT’er niet aangeeft welke informatie gewenst is. Daardoor ontstaat wel een vraag. Hoort big data bij marketing, bij IT of bij een volledig nieuwe discipline? Vooralsnog zoeken de meeste succesvolle bedrijven het simpelweg in een multidisciplinair team. Hoe meer inzichten en kennis worden gebundeld, hoe groter de slagingskans immers is. Zo kampt 70% van de onderzochte organisaties nog met fouten in data - een doodzonde in big data analyses. Foutieve input zorgt immers voor foutieve output. Als daarop belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen, kan dat volledig verkeerd uitpakken. Hoe meer disciplines betrokken zijn, hoe eerder fouten zijn weggewerkt en big data wél betrouwbaar genoeg wordt om te werken á la Amazon. 

Noodzaak voor deskundige ondersteuning

Om mensen en machines in gereedheid te brengen voor optimaal gebruik van big data is deskundigheid vereist. Van de ondervraagde bedrijven geeft 36% aan vooral moeite te hebben met datatoegang door technische bottlenecks. Ruim 30% is dan ook van plan meer externe kennis in huis te halen. Een groep van nog eens 30% geeft aan zelf op zoek te gaan naar data governance developers en data scientists. Gaat het nu dus echt gebeuren? Het lijkt erop. Er zijn in ieder geval duidelijke trends zichtbaar die erop wijzen dat ook het Nederlandse bedrijfsleven big data steeds meer omarmt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over (trends in) big data? Lees dan ook dit artikel en dit artikel eens, of dit artikel over marketing intelligence.