Artikel
Posted on 27-05-2014

Turbo-liquidatie: alternatief voor faillissement

292 keer gelezen

Als procesadvocaat zie ik de opkomst van de turbo-liquidatie een turboachtige snelheid aan nemen. Dit terwijl deze vorm van liquidatie toch al enige tijd bestaat. Is turbo-liquidatie een betere optie voor u als ondernemer als u in zwaar weer verkeerd? In dit blog geef ik antwoord op deze vraag. 

Het proces bij een onderneming in zwaar weer

Op een moment dat een onderneming zijn werkzaamheden wenst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat de onderneming in financieel zwaar weer verkeerd, moeten een onderneming worden geliquideerd  (alle activa wordt dan stuk voor stuk verkocht).  De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om over te gaan tot liquidatie. Indien de onderneming nog bekende baten heeft (zoals inventaris, auto’s, debiteuren) wordt dit verkocht en verdeeld onder de crediteuren, de schuldeisers. 

Hierna wordt er rekening en verantwoording afgelegd, wat gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd in een landelijk dagblad. U leest vast weleens de stukken in uw krant. Schuldeisers van de ontbonden B.V. hebben dan twee maanden de tijd om tegen de liquidatie in verzet te komen bij de rechtbank. Als dit niet gebeurt houdt de BV op te bestaan en zo wordt dit ook ingeschreven bij de KvK.  

Als er echter geen bekende baten zijn, dan kan dit hele traject worden overgeslagen. Dat wordt een turbo-liquidatie genoemd. De AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) besluit dat er geliquideerd moet worden. Dit besluit wordt overhandigd aan de Kamer van Koophandel en daar geeft het bestuur aan dat er geen baten meer zijn. De onderneming wordt uitgeschreven wegens het ontbreken van baten en houdt op te bestaan.

Is een turbo-liquidatie zonder gevaren?

Nee, dat is het zeker niet. Een turbo-liquidatie kan alleen als er geen baten meer zijn. Onder baten worden niet alleen debiteuren, inventaris en auto’s verstaan, maar ook eventuele aansprakelijkheden van bestuurders. Indien een crediteur kan aantonen dat er wel degelijk nog baten zijn, zoals een vergeten auto, of een bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan hij naar de rechter en vragen om de vereffening te heropenen. Op dat moment herleeft de rechtspersoon weer. Ook kan een crediteur vragen om het faillissement uit te spreken.

Dan toch maar faillissement?

Dat antwoord is niet zomaar gegeven. Faillissementen kunnen ook vervelende gevolgen hebben voor de bestuurder, zeker als de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen te laat gedeponeerd. Dat kan aansprakelijkheid opleveren: de curator kan de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort.

 Een faillissement kan ook vervelende gevolgen hebben voor de bestuurder, zeker als de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen te laat gedeponeerd. 

Ook bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie mogelijk

Een turbo-liquidatie sluit aansprakelijkheid van een bestuurder echter niet uit. De Belastingdienst heeft eigen gronden om een bestuurder aansprakelijk te stellen, ook buiten faillissement. Indien er volgens die regels een bestuurdersaansprakelijkheid is (niet tijdig melden betalingsonmacht of onbehoorlijk bestuur) dan kan de Belastingdienst, failliet of geliquideerd, de bestuurder van de onderneming in privé aanspraken.

Conclusie

De bestuurder doet er goed aan te kijken wat het beste is en niet klakkeloos over te gaan tot turbo-liquidatie. Dit kan vervelende gevolgen hebben en alsnog een faillissement opleveren met alle gevolgen van dien. Daarom kan het in sommige gevallen beter zijn om bijvoorbeeld een regeling met de crediteuren te treffen (crediteurenakkoord) en de schulden op deze wijze af te wikkelen.  

Dit blog is ook geplaatst op het GMW advocaten weblog