Artikel
Geschreven door Lennart Pikaart
Posted on 09-02-2015

Uw kredietverzekering evalueren: 5 tips

580 keer gelezen
De laatste maanden ontmoet ik steeds meer bedrijven die zich afvragen of hun kredietverzekering nog voldoet. Maar ja…het evalueren van de verzekering is niet iets waar de meeste ondernemers zich graag mee bezig houden. Er moeten gesprekken ingepland worden, afschrijvingen worden geanalyseerd, de terugbetaalde claims worden opgeteld en vervolgens wordt er uitgerekend wat de verzekering nu daadwerkelijk kost of oplevert. En dan komt de vergelijking met andere verzekeraars op de markt nog.
 
Al met al een tijdrovende klus. Veel ondernemers stellen deze klus dan ook uit… er is altijd wel iets belangrijkers op de agenda. Of is de kredietverzekering evalueren toch iets urgents. Het helpt om de kredietverzekering simpelweg te zien als een bedrijfsinvestering die móet renderen. Ik heb hieronder vijf onderwerpen beschreven met vragen die u alleen of samen met een adviseur zou moeten beantwoorden. Op deze manier kunt u de investering in een kredietverzekering goed beoordelen.
 

1. Bepaal de strategische noodzaak van uw kredietverzekering

 • Welke financiële klappen kunt u wel en niet opvangen en wat is de kans dat die klappen gaan vallen? Te vaak zie ik dat limieten gegeven worden op de bedrijven waarop de ondernemer zelf zegt eigenlijk geen dekking nodig te hebben. Dit terwijl limieten vaak uitblijven op het moment dat dekking wel nodig is. Een brancheonderzoek kan u helpen om uw inschatting van het debiteurenrisico in uw branche te bepalen voor de komende twee tot drie jaar.
 • Geven uw limieten u genoeg commerciële slagkracht om de concurrentie het hoofd te bieden? Star vasthouden aan te lage verzekerde limieten kan leiden tot ontevredenheid bij klanten en uiteindelijk tot klantverlies. U wilt alleen leveren onder bepaalde voorwaarden, terwijl de klant er toch prima voor staat. Het kan juist slim zijn boven het limiet te leveren; immers, als al uw concurrenten dit bedrijf dezelfde kredietruimte bieden, bent u onderscheidend als u hiervan afwijkt. Wat was uw motivatie om de kredietverzekering af te sluiten? Soms is het bedrijf zodanig financieel sterker geworden en is de spreiding van haar klanten dermate verbeterd dat de keuze nu wellicht anders uitvalt.
 • Bent u verplicht verzekerd? Heeft uw bank iets opgenomen in de financieringsovereenkomst? Vaak blijkt dat er ook alternatieven mogelijk zijn in de vorm van andere zekerheden. Wist u bijvoorbeeld dat u, door gebruik te maken van kredietinformatie naast uw kredietverzekering, u vanwege de polisvoorwaarden ook verzekerd bent voor bedrijven die niet onder uw dekking vallen? Lees alles over de zelfbeoordelingsclausule in ons blog.

2. Bepaal de opbrengsten van uw kredietverzekering

 • Wat heeft uw kredietverzekering u opgeleverd? U kunt simpelweg de uitbetaalde claims op een rijtje zetten en het psychologische comfort dat u heeft genoten. De vraag is dan: is de dekking op uw debiteuren inderdaad sterk? Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk afgewezen door de kredietverzekering? Dient het slechts een psychologisch comfort? Een voorbeeld hiervan is dat als u verplicht bent verzekerd, een uitbetaalde dekking vaak door de financier wordt gebruikt om uw kredietruimte te verkleinen. Lees uw overeenkomst er maar eens op na.

3. Bepaal de kosten van uw investering

 • Bepaal de financiële kosten. Hieronder vallen de premie, boetepremie bij ingediende claims, poliskosten en de kosten van het opvragen van limieten.
 • Bepaal de organisatiekosten. Ik sprak laatst een ondernemer die me aangaf dat een van zijn medewerkers één dag in de week bezig was met het opvragen van limieten, het bijhouden van de reacties erop en het corresponderen met de maatschappij.
 • Bepaal de gemiste commerciële kansen. Uw afdeling verkoop weet exact welke potentiële deals niet zijn gevallen vanwege het uitblijven van de dekking. Hierbij komt het probleem dat u bij uitblijven van dekking geen informatie heeft om het kredietrisico te bepalen. Het maken van uw eigen keuze is dus ook lastig. Niet alleen gaat de deal niet door, het stopt ook alle mogelijk toekomstige deals. Wanneer dit vaak voorkomt, kunt u naast uw verzekering ook kredietinformatie gebruiken, om alsnog geld te ontvangen mits het mis gaat bij deze debiteur. Lees hoe het werkt in dit blog.

4. Onderzoek alternatieven voor uw kredietverzekering

 • Voldoet het werken met kredietinformatie of het monitoren van (een gedeelte van) uw debiteurenbestand? Als u de laatste jaren veel meer heeft betaald dan geclaimd, kan het gunstig zijn uw eigen risicobeslissingen te nemen. Hiervoor heeft u uiteraard wel kwalitatief hoogstaande en recente informatie nodig.
 • Zou u ook kunnen werken met een combinatie van een verminderde dekking en kredietinformatie? Indien bepaalde klappen fataal kunnen zijn, zou u een specifiek gedeelte van uw debiteuren kunnen verzekeren en voor de rest uw eigen risico-inschatting kunnen maken. Hierbij loont het zeker de moeite een andere aanbieder ook te betrekken bij uw evaluatie. Zoals eerder aangegeven: u kunt ook kredietinformatie in combinatie met een kredietverzekering gebruiken. Op basis van de zelfbeoordelingsclause bent u dan alsnog verzekerd, ondanks dat u geen dekking heeft voor de klant, op het moment dat de debiteur niet betaald.

5. Bepaal het rendement van uw investering

 • Hoe goed heeft uw geld gerendeerd in deze kredietverzekering? Het is eigenlijk aan u om de financiële, organisatie en psychologische voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
 • Wat had u anders met het geld en de energie kunnen doen? Ziet u werk dat uw medewerker kan doen als hij/zij geen limieten zit op te vragen? Is het verhogen van uw werkkapitaal door het niet betalen van premie interessant?
Ik ben erg benieuwd of deze vragen u verder helpen in het nemen van uw beslissing!
 
 Meer weten?
 • Op basis van de zelfbeoordelingsclausule in uw kredietverzekering bent u alsnog gedekt bij wanbetaling, door gebruik te maken van kredietinformatie
 • Meer weten over omgaan met wanbetalers? Lees de debiteurensmoezen en het meest effectieve antwoord.