Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 06-05-2014

Uw kredietwaardigheid door de ogen van uw bank: de 5 C's voor good credit

1504 keer gelezen

In een vorig blog besprak ik het feit dat veel ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van hun eigen kredietwaardigheid. Dit heeft vaak tot gevolg dat gesprekken bij de bank en of financier vervelende verrassingen opleveren.

Terecht vroeg een lezer zich echter af hoe een ondernemer dan moet weten hoe zijn bank hem beoordeelt. Hoewel dit voor elke bank verschillend is, kunt u toch aardig uit de voeten met de 5 C’s.De 5 C’s worden ook wel de 5 C’s van good credit genoemd. Het zijn vijf verschillende factoren op basis waarvan de bank of financier, op kwantitatieve gronden, u een Graydon rating geeft. De 5 C’s staan voor:

 1. Capital
 2. Collateral
 3. Capacity
 4. Conditions
 5. Character 

Ik loop ze een voor een met u door.

 1. Capital
  Capital slaat op voor eigen vermogen. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen wat in uw onderneming zit. Het moge duidelijk zijn dat een onderneming met geen, of zelfs een negatief eigen vermogen, een zware dobber heeft om een mooie financiering uit het vuur te slepen.
   
 2. Collateral
  Collateral staat voor onderpand, of onderliggende waarde: de economische waarde van uw activa. Dat hoeft dus niet de waarde te zijn die u op uw balans heeft staan. Een uit erfenis verkregen bedrijfspand kan bijvoorbeeld op dit moment veel meer waard zijn dan het bedrag waarvoor u het op uw balans heeft staan. Andersom geldt dit natuurlijk ook.
   
 3. Capacity
  Met capacity bedoelen we het cash genererend vermogen van uw bedrijf. Dus: bent u in staat een positieve cashflow te bewerkstelligen vanuit uw bedrijfsmodel? Dit is een van de belangrijkste criteria, omdat het de kern van uw bedrijf raakt. Als u namelijk niet kunt aantonen dat uw verdienmodel winstgevend is, zal een financier er niet instappen. 
   
 4. Conditions
  Hier worden de economische omstandigheden die voor uw bedrijf gelden mee bedoeld. Zowel op branche specifiek, als macroniveau kijkt uw financier hoe de vlag er bij hangt. Dit kan soms tot vervelende conclusies leiden. Gezonde bedrijven die in een moeilijke branche zitten hebben vaak moeite om passende financiering te verkrijgen. Soms heeft een bank al teveel krediet uitstaan in een bepaalde sector. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van kantoorpanden waardoor u sowieso nul op het rekest krijgt. 
   
 5. Character
  Als laatste C noemen we hier Character. Dit is het karakter van u of uw onderneming, en dan specifiek uw betalingsmoraal. De bank houdt precies bij hoe uw betalingsgedrag is, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ook hier is het goed om u van te voren te realiseren hoe u ervoor staat. De bank heeft de informatie paraat en zal u met uw eigen cijfers om de oren slaan. 

Deze vijf criteria zijn van kwalitatieve aard. Daarnaast bestaan er ook nog 5 C’s van kwalitatieve aard:

 1. Contingency
 2. Competition
 3. Communication
 4. Carelessness
 5. Complacency

Deze zal ik in een volgend artikel behandelen. Bent u ook benieuwd naar hoe uw bank naar uw cashflow kijkt? Lees dan dit blog. 

Wat u kunt doen om uw credit management beleid beter in te richten?
Download de cue card