Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 15-05-2014

Uw kredietwaardigheid door de ogen van uw bank: de 5C's voor Bad Credit

165 keer gelezen

In mijn vorige blog keek ik naar de 5 C’s van good credit. Deze 5 C’s vormen een kwantitatieve maatstaf voor banken en kredietverschaffers om ondernemingen te beoordelen en te voorzien van een Graydon rating. Onder andere de cashflow, eigen vermogen en betalingsmoraal van het bedrijf maakten daar deel van uit. 

Daarnaast zijn er ook een aantal kwalitatieve maatstaven. Ook deze zijn gerangschikt doormiddel van 5 C’s. Dit worden ook wel de 5 C’s of Bad Credit genoemd. Bad, omdat u als financier deze kwalificaties wil vermijden. Hier zijn ze:

 1. Contingency
  Hiermee wordt bedoeld dat de business waarin de geldlener zich bevindt bijzonder veranderlijk kan zijn. Letterlijk betekent het ‘onvoorzien’. Kijk naar bijvoorbeeld Tomtom, wat vroeger een prachtig verdienmodel had met haar navigatiekastjes, maar wat geleidelijk aan, door technologische ontwikkelingen, aan het verdwijnen is. Uw financier zal dus goed naar de stabiliteit van uw bedrijfsmodel moeten kijken en eventuele onvoorziene risico’s alvast inprijzen. Benieuwd hoe ze het bedrijf achter Candy Crush beoordelen!
   
 2. Competition
  Banken willen zich niet omwille van competitieve redenen aan een lening verbinden. De onderliggende details van de deal moeten doorslaggevend zijn, en niet de competitie van een andere bank. Liever geven ze minder leningen tegen betere voorwaarden dan een hoog marktaandeel met veel ‘slechte’ leningen.
   
 3. Communication
  Hoe wordt er gecommuniceerd tussen bank en klant? Wordt de informatie tijdig en accuraat aangeleverd? En is de informatie up to date en volledig?
   
 4. Carelessness
  Onder carelessness verstaan financiers roekeloosheid, dan wel zorgeloosheid. Pas op wanneer ondernemers onduidelijke documentatie, incomplete jaarrekeningen en onduidelijke leenovereenkomsten overleggen. Of wanneer er gewoon een stuk informatie mist en niet boven tafel komt. Ga dus zorgvuldig te werk vanaf het eerste moment. Vaak weet u zelf wel of u een pietje precies bent en de zaakjes keurig op orde hebt of dat het bij u een administratieve janboel is. 
   
 5. Complacency
  De laatste C is voor complacency, of zelfgenoegzaamheid. Dat ligt op de loer wanneer de zaken te crescendo gaan. Het gaat erom altijd in een zekere mate sceptisch te blijven. In voetbaltaal: scherp blijven!

Alsof het nog niet genoeg is heeft de Amerikaanse Midwest Bank nog een 6de C tevoorschijn weten te toveren en eerlijk is eerlijk, wanneer u hem ziet, er valt niets op af te dingen. 

Cluelessness
Het meest enge voor banken is dat een klant, of erger nog de bank zelf niet, weet dat ze iets niet weten. Dit kan komen doordat bijvoorbeeld onervaren mensen de kredieten beoordelen. Als al deze factoren onder controle zijn of geminimaliseerd zijn, zal de bank of kredietverschaffer u graag een lening aanbieden. U weet dus wat u te doen staat.