Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 06-01-2015

Uw werkkapitaal verbeteren door Supply Chain Finance

1626 keer gelezen

Het optimaliseren van werkkapitaal staat tegenwoordig hoog op de agenda van financiële specialisten. Vanwege de moeite die veel bedrijven hebben om aan (bank)leningen te komen, wordt steeds vaker gezocht naar een alternatieve oplossing. Met name voor het verbeteren van hun werkapitaal kijkt het Nederlandse bedrijfsleven naar andere financieringsvormen dan de traditionele banklening. 

Werkkapitaal zit vast

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er te veel werkkapitaal vastzit in de productieketen. In het productieproces wordt steeds een stukje nieuwe waarde toegevoegd aan een product. Deze waarde kan pas bij de uiteindelijke verkoop van het product worden geïnd door alle bedrijven die deelnemen in de productieketen.

Omdat de betaling van de facturen veel langzamer gaat dan de doorlooptijd van het product, blijft er veel waarde hangen in de keten. Er wordt veel voorgefinancierd en het duurt lang voor deze voorfinanciering omgezet wordt in cash. En dit is gevaarlijk want een laat-betaalde factuur kost de onderneming geld. Volgens berekeningen van prof. Dr. Lorike Hagdorn, lid van het Topteam Logistiek, zit er zo’n € 20  miljard aan werkkapitaal ‘vast’ in Nederland, wat bedrijven kunnen losweken. Door middel van Supply Chain Finance kunnen bedrijven hier stappen in zetten.Verbeter uw werkkapitaal met supply chain finance

Het begrip ‘Supply Chain Finance’

De definitie van Supply Chain Finance volgens Dinalog, het ‘Dutch Institute for advanced logistics’ is:

‘Het optimaliseren van financiering tussen bedrijven als wel het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners om waarde te creëren voor alle deelnemende bedrijven.’

Supply Chain Finance wint de laatste jaren aan populariteit. Dit komt voornamelijk door de mogelijkheden die het biedt bij het vrijmaken van werkkapitaal, het beperken van risico’s en het verlagen van voorfinancieringskosten. Een andere reden is de toegenomen behoefte aan transparantie in de Supply Chain. Meer transparantie in de keten leidt tot meer inzichten in processen, risico’s en financiële stromen. De bekendste vormen van Supply Chain Finance zijn: Factoring, Reverse Factoring en Vendor Managed Inverntory (VMI). Hier ga ik in de komende alinea’s verder op in. 

Het verbeteren van werkkapitaal door Factoring

Bij Factoring kan de leverancier zelf zijn debiteurenportefeuille verkopen of verpanden aan een factormaatschappij. Deze partij zorgt voor de afhandeling van de debiteuren en voorfinanciering. De factor neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor vaak een percentage van de factuur. Dit percentage is vaak afhankelijk van de kredietwaardigheid van het bedrijf. 
Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij. Dit zorgt voor een eerdere betaling van facturen. Factoring zorgt dus voor een snellere betaling van facturen waardoor veel werkkapitaal vrijgespeeld kan worden. Dit geld kan men vervolgens weer investeren in groei van het bedrijf.

Reverse Factoring en VMI

Bij Reverse Factoring krijgt de leverancier een gedeelte of alle uitstaande facturen voorgefinancierd door een financiële instelling. Het verschil met traditionele Factoring is dat de kredietwaardigheid van de afnemer de hoofdrol speelt bij de bepaling van het betalingsrisico en niet die van de leverancier zelf. Ten tweede werkt de financier alleen met de door de afnemer goedgekeurde facturen, om zo het risico en de kosten op niet-betaalde facturen te beperken. Op basis van een sterke credit rating van de afnemer en vanwege het beperkte risico van niet-betaalde facturen, kan men op deze manier goedkoop voorfinanciering krijgen. De koper kan zijn gezonde financiële positie gebruiken om meer stabiliteit in de keten te garanderen. Reverse Factoring is nog relatief onbekend in Nederland, slechts 4% van het MKB maakt er gebruik van en 85% heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

Al wat langer ingevoerd is VMI, Vendor Managed Inventory. Dit draait om het beheren van de voorraad van de klant door de leverancier. VMI leidt tot een voorraadreductie of het verbeteren van de beschikbaarheid van goederen. Daarnaast zorgt het voor een hogere servicegraad en optimalisatiemogelijkheden van de processen voor beide partners. Ook niet onbelangrijk: zo voorkomt men dat er onnodig veel geld vast komt te zitten in de Supply Chain. 

Win-win-win situatie                                                                

Supply Chain Finance heeft voordelen voor alle deelnemers. Zo ontstaat er een betere werkrelatie, krijgt de leverancier meer inzicht in de status van zijn facturen door de toegenomen transparantie en kan de afnemer meer grip krijgen op zijn productieketen. De financier tenslotte kan meer geld uitlenen tegen een laag risico. Hiernaast is het beschikbaar maken van werkkapitaal een van de grootste voordelen van deze financieringsvormen. Supply Chain Finance biedt vaak voordelen voor alle drie de deelnemende partijen, een echte win-win-win situatie dus.

Meer lezen over reverse factoring? Kijk dan op onze wiki-pagina.

Meer weten over het verbeteren van uw werkkapitaal door middel van Reverse Factoring? Download de gratis ePaper.
Download de ePaper!