Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 10-09-2013

Vallen en opstaan

30 keer gelezen

Het was even schrikken geblazen deze week. Nederland is namelijk van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse concurrentie index van het World Economic Forum (WEF). Een klap die goed is aangekomen in heel het land en nog steeds nadreunt op het Binnenhof. 

Geheel als een verrassing kwam deze pijnlijke daling echter niet. Het sluimerende financieringstekort, de slecht functionerende financiële markten en de oplopende zorgen over de stabiliteit van Nederlandse banken konden niet zonder consequenties blijven. Daarnaast zijn het gebrek aan afstemming op de arbeidsmarkt en het uitstellen van investeringen in innovatie en onderwijs debet aan deze terugwerping.
 

Faillissement autodealer J. van Dijk verandert in soap

Breed in het nieuws deze week was ook de faillissementsafwikkeling van de Rotterdamse autodealer J. van Dijk & Dochters. De curatoren hebben hun hakbijl ter handen genomen en legden deze week voor ruim 16,8 miljoen euro beslag op de woonhuizen van drie oud-directeuren. “Die zullen er wel niet lullig bij hebben gezeten,” hoor ik u nu denken. Momenteel wordt de financiële huishouding van de failliete Mercedes-dealer onder de loep genomen en openbaart zich een spoor van vernieling. Het lopende onderzoek naar onbehoorlijk bestuur van de oud-directeuren heeft aan het licht gebracht dat de boekhouding niet aan de wettelijke eisen voldoet en de jaarrekeningen grossieren in gebreken. Van Dijk kent inmiddels meerdere accountantskantoren van binnen en van buiten. Afgelopen jaren weigerden de meesten van hen namelijk toestemming te geven voor de haperende jaarrekeningen.
 

Auto-industrie kent slechte maand augustus

De Rotterdamse autodealer was niet de enige in zijn sector die afgelopen maand het loodje moest leggen. Voor maar liefst 29 bedrijven viel het doek. Aan de andere kant van de oceaan bij onze oorlogszuchtige Amerikaanse vrienden kent de auto-industrie juist een opleving. De toenemende verkoop van auto’s en huizen hebben de economie aldaar een impuls gegeven. Daar waar de opkomende markten hun glans aan het verliezen zijn, trekken de traditioneel leidende economieën weer een beetje aan. Keerzijde van de Amerikaanse opleving is wel dat een aanval op Syrië een bom zou kunnen leggen onder de olieprijs en de wereldeconomie hiermee schade kan berokkenen.
 

Steeds meer ondernemers kijken over de grens

Aangezien export de ronkende motor achter onze huidige economie is, valt te hopen dat de terugval van opkomende markten geen lang leven is beschoren. Het CBS maakte deze week bekend dat in 2012 het aantal exporterende bedrijven met maar liefst 10.000 is gegroeid tot 126.000 ondernemingen. Dat is tien procent van heel bedrijvend Nederland. Dit betekent dat het aantal exporterende bedrijven is toegenomen en dat steeds meer ondernemers over de grens kijken. Op eigen grondgebied is minder te halen; een verbreding van je scope naar het buitenland is dan een logische stap.
 

Handelsmissiefonds begeleidt uw buitenlandavontuur

Om die stap naar het buitenland te faciliteren zijn een aantal belangrijke pionnen (ING, KLM, MKB Nederland en het Ministerie van BZ) in het economische speelveld met elkaar om de tafel gegaan. Dit heeft geleid tot de lancering van het Handelsmissiefonds. Met deze injectie wordt getracht het voor MKB’ers gemakkelijker te maken om die risicovolle stap naar het buitenland te ondernemen. De hulp die bedrijven vanuit de overheid en het bedrijfsleven krijgen, zal voornamelijk betrekking hebben op het beschikbaar stellen van lokale netwerken en kennis van markten. Kunt u binnenkort bij minister Timmermans op de koffie om te gaan uitstippelen in welk exotisch gedeelte van de wereld u slapend rijk wilt worden. Zolang u niet kiest voor Syrië, kunt u alleen maar ‘rijker’ terugkeren op ’t oude nest!