Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 23-09-2013

Van financieel specialist naar strategisch businesspartner

214 keer gelezen

Bestond het takenpakket van controllers en accountants zo’n vijf jaar geleden nog vooral uit het achteraf verklaren van de cijfers en het opmaken van de jaarrekening; anno 2013 zien ondernemers de financieel specialist vooral als strategisch adviseur die duiding geeft aan de cijfers en een duidelijke impact heeft op bedrijfsbeslissingen. Wat zijn de consequenties van deze veranderende verwachtingen?

Van controleur naar adviseur

De crisis is voor controllers en accountants hét moment om in actie te komen, vindt hoogleraar bedrijfseconomie Tjeu Blommaert. Blommaert spoort financieel specialisten aan een actieve positie te claimen als businesspartner en bij te dragen aan de besluitvorming van ondernemingen. Zijn oproep wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek dat Universiteit Leiden samen met netwerkorganisatie SRA uitvoerde naar de wensen van de MKB-ondernemer. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers hun accountant meer als adviseur ziet dan als controleur. Ondernemers verlangen strategisch advies, aanwezige branchekennis en duiding van de cijfers op basis waarvan bedrijfskeuzes kunnen worden gemaakt.

Van reactief naar proactief

De afdeling Finance is een onmisbare informatiebron geworden voor de directie. Werd de financieel specialist voorheen pas uitgenodigd aan de directietafel bij het bespreken van de jaarrekening, tegenwoordig is de specialist ook aan de voorkant een logische gesprekspartner, die vanuit financieel perspectief adviseert over beslissingen op directie- en bestuursniveau. De sectorupdate Accountancy van de Rabobank van deze maand bevestigt dat de toegevoegde waarde voor een accountant niet meer ligt op het gebied van het maken van een jaarrekening.

“Nu is het belangrijk op te kunnen treden als strategisch gesprekspartner en meer bedrijfskundige kennis te bezitten. Bovenal is het van belang proactief conclusies en aanbevelingen te kunnen doen op basis van de cijfers, in plaats van hier reactief naar te kijken.”

Van controlerend naar ondernemend

Maar hoe ver kan een financieel specialist gaan als businesspartner? In een artikel in het tijdschrift Financieel Management wordt de worsteling van de afdeling Finance geschetst: enerzijds wordt van de afdeling verwacht dat zij op de rem trapt (compliance, planning & analysis) en anderzijds moet de afdeling gas geven (als innovatieve en ondernemende business partner). De auteurs stellen voor om de finance businesspartner de ruimte te geven om te experimenteren met het gaspedaal, terwijl de rest van de afdeling Finance bijtijds op de rem trapt. Wat vaststaat, is dat er van de financieel specialist steeds meer wordt verwacht. Hoogleraar Blommaert wil zelfs toe naar een situatie waarin een vergadering niet doorgaat als de accountant of controller niet aanwezig is, omdat zijn bijdrage onmisbaar is. De veranderende verwachtingen bieden kansen voor accountants en controllers: wie zich opstelt als medeondernemer, vergroot zijn toegevoegde waarde.