Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 08-12-2014

Van MOT melding naar meldplicht Wwft

6701 keer gelezen

Hoewel veel organisaties nog altijd de term ‘MOT-melding’ gebruiken, is de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) op 1 augustus 2008 vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wat houdt de meldplicht op grond van de Wwft precies in?

Wat was de Wet MOT?

Om het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan, werd op 1 februari 1994 de Wet MOT van kracht. Op grond van deze wet moesten financiële instellingen ongebruikelijke transacties melden bij het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT), de zogenaamde MOT-melding. Transacties werden als ongebruikelijk beschouwd als werd voldaan aan bepaalde indicatoren op een vastgestelde indicatorenlijst. Per 1 augustus 2008 is de Wet MOT en de MOT-melding ingetrokken en samen met de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) vervangen door de Wwft.

Wat is er veranderd met betrekking tot de MOT melding

Om uitvoering te geven aan de derde Europese anti-witwasrichtlijn, is de Wwft ingevoerd. Een groot deel van de bepalingen in de Wet MOT heeft een plek gekregen in deze nieuwe wetgeving. Een belangrijk verschil is echter dat de Wwft open normen en een risicogebaseerde benadering kent. Meldingsplichtige instellingen dienen ongebruikelijke transacties die voldoen aan één of meerdere objectieve of subjectieve indicatoren te melden aan de FIU-Nederland. De indicatoren verschillen per meldergroep. De FIU beoordeelt vervolgens of een transactie daadwerkelijk verdacht is. Indien dit het geval is, kan de transactie worden onderzocht door een opsporingsdienst.

Niet-melders streng aangepakt

Ieder jaar ontvangt de FIU-Nederland ongeveer 200.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Toch wordt de meldplicht lang niet altijd nageleefd. Een instelling die een voorgenomen of uitgevoerde ongebruikelijke transactie niet (tijdig) meldt, overtreedt daarmee de Wwft en maakt zich schuldig aan een economisch delict. Op basis van de Wet financieel toezicht (Wft) kan bij meldverzuim een boete, sanctie of dwangsom worden opgelegd. Omdat het melden van ongebruikelijke transacties als onmisbaar wordt gezien in de aanpak van witwassen, wordt er streng gecontroleerd op de naleving van de Wwft. Zo heeft de FIOD in samenwerking met de politie vorige maand nog een aantal verdachten gehoord voor het niet of te laat melden van ongebruikelijke transacties.

Melding ongebruikelijke transactie

Wilt u melding maken van een ongebruikelijke transactie? Kijk voor een uitgebreide toelichting op de meldprocedure op de website van de FIU-Nederland.

Meer weten over het toezicht op de naleving van de Wwft?

Wilt u meer weten over het voldoen aan de Wwft?

Download dan onze ePaper met daarin het 10-stappenplan met daarin tips om snel en efficiënt te voldoen aan de Wwft.

                                             Wwft ePaper.png
Download de ePaper

Meer weten over risk management?

Inzicht krijgen in de risico’s bij uw klanten en prospects? Screen uw UBO’s op uniforme wijze en monitor alle wijzigingen. Zo voldoet u aan de Wwft en Sanctiewet.

Alles over risk management