Artikel
Geschreven door Saskia van den Boom
Posted on 06-11-2013

Verbeter uw credit rating

3123 keer gelezen

Of u nu een nieuwe lening bij de bank nodig heeft of op krediet wilt leveren, in beide gevallen is het van belang om een goede credit rating te hebben. In de huidige vertrouwenscrisis zijn bedrijven en banken niet bij voorbaat goed van vertrouwen. Ze wensen inzicht en willen weten hoe uw bedrijf er financieel voor staat voordat ze zaken gaan doen. Hoe verbetert u uw credit rating?

Wat is een credit rating?

Een credit rating geeft een score van kredietwaardigheid aan; het is een cijfer of (een reeks van) letter(s). Deze rating geeft onder andere aan die aangeeft hoe hoog het risico is dat u uw rekeningen niet op tijd gaat betalen. Een slechte rating staat voor een zeer groot kredietrisico.

Een negatieve rating kunt u niet met een druk op de knop ombuigen tot iets positiefs, maar u kunt wel aan enkele onderdelen werken ter verbetering. Enkele tips:

1. Ken uw credit rating

Als allereerste is het van belang uw huidige credit rating te kennen. Bij de betere bureaus kunt u deze gratis opvragen of inzien op een online platform. Hierop ziet u direct hoe u presteert ten opzichte van de branche. Zo ziet u op welke onderdelen u zichzelf kunt profileren en op welke onderdelen verbetering nodig is. Vul ontbrekende (financiële en commerciële) gegevens in en corrigeer onvolkomenheden of fouten.

2. Deponeer uw jaarrekening

Lever proactief gegevens aan bij de KvK en kredietinformatiebureaus. Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en zijn daarmee een belangrijke bron om debiteurenrisico’s in te schatten. Zorg dat u uw jaarrekeningen van het vorig boekjaar binnen 9 maanden na sluiten van het boekjaar heeft gedeponeerd. Hoe recenter uw cijfers, des te beter en betrouwbaarder uw credit rating.

3. Betaal op tijd

Houd u aan de betalingstermijn. Bedrijven en kredietverstrekkers zijn op zoek naar bewijzen dat u tijdig uw rekeningen betaalt. De betaalervaringen die andere bedrijven met uw bedrijf hebben, hebben de grootste invloed op uw rating: uw betaalgeschiedenis bepaalt voor gemiddeld 35% uw credit rating.

4. Zorg voor gezonde ratio’s

Gemiddeld wordt 30% van uw score bepaald door een financieel gezonde balans. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de solvabiliteitsratio: de verhouding eigen vermogen / totaal vermogen. Als andere bedrijven veel schuld zien op uw balans, zowel in absolute zin of in verhouding tot uw concurrenten, zijn ze minder geneigd om  krediet te verlenen. Daarnaast wordt er gekeken naar de current ratio: de vlottende activa / kort vreemd vermogen. Dit geeft inzicht in of uw bedrijf aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Meer weten of hulp nodig?

U kunt gratis online een rapport van uw eigen onderneming aanvragen. Een collega zal vervolgens contact met u opnemen om u waar mogelijk te adviseren.