Artikel
Geschreven door Bas Geldermans
Posted on 04-02-2016

Verlaag uw risico bij investeringen in crowdfunding

254 keer gelezen

Crowdfunding is een vrij nieuwe financieringsvorm die zowel voordelen biedt aan bedrijven die geld willen lenen als aan bedrijven en particulieren die rendement op hun kapitaal willen maken. Er zijn wel richtlijnen van de AFM, maar er is nog geen uitgekristalliseerde regelgeving. Dus hoe zorgt u ervoor dat u een goede risico-inschatting maakt als u investeert via crowdfunding? En hoe schat u in of het verwachte rendement voldoende is?
 

Crowdfunding: rendement en risico

Er zijn verschillende soorten crowdfunding voor bedrijven. Bedrijven of particulieren kunnen simpelweg geld weggeven als donatie om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dit wordt ook wel ‘crowdsourcing’ genoemd. Daarnaast kunnen ze als investering producten inkopen die er pas komen als een startup het benodigde kapitaal heeft vergaard. Er zijn ook twee vormen van crowdfunding die echt om rendement draaien. De eerste is dat u als bedrijf of investeringsfonds aandelen kunt kopen in een ander bedrijf – en de tweede is dat u via crowdfunding geld kunt uitlenen zoals een bank dat doet. U neemt daardoor als het ware de rol van de bank over, die normaal gesproken inschat wat de risico’s van de investering zijn en wat dus een passende rente is - en of het wel ‘veilig’ is om de lening te verstrekken. De bank is er niet bij crowdfunding. Door het wegvallen van de bank zult u ergens anders inzichten vandaan moeten halen om uw risico’s te beperken. 


Risico-inschatting op basis van een PD-rating

Wanneer u zelf een crowdfunding platform start of als u via crowdfunding wilt investeren, kunnen rating agencies als Graydon u een risico-indicatie bieden in de vorm van een zogenaamde ‘PD-rating’. PD staat voor Probability of Default en beschrijft de kans op het niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichting. De PD-rating geeft dus een eenvoudige interpretatie van de kans op wanbetaling die binnen een jaar kan optreden. Dit geeft een belangrijke indicatie van de financiële gezondheid van het bedrijf. Doe dus goed onderzoek naar dit soort middelen om gefundeerde beslissingen te nemen. De uitkomsten geven u niet alleen een indicatie of u moet investeren en hoeveel, maar vooral tegen welk rendement. De PD-rating heeft 11 mogelijke uitkomsten:
 

 • AAA De kans op wanbetaling is zeer laag
 • AA De kans op wanbetaling is laag
 • A De kans op wanbetaling is laag
 • BBB De kans op wanbetaling is gemiddeld
 • BB De kans op wanbetaling is gemiddeld
 • B De kans op wanbetaling is gemiddeld
 • CCC De kans op wanbetaling is verhoogd
 • CC De kans op wanbetaling is verhoogd
 • C De kans op wanbetaling is zeer hoog
 • D De onderneming is insolvent
 • NR De rating kan niet worden vastgesteld


Keuze van een credit rating agency

De beste credit rating agencies beschikken over ISO-normeringen om te bewijzen dat onafhankelijke onderzoeksinstanties hebben getest of hun werkwijze wel echt leidt tot betrouwbare uitkomsten. Ook Graydon beschikt over een dergelijk certificaat. Wilt u meer informatie of hulp bij het inschatten en beperken van risico’s bij crowdfunding investeringen, kunt u mij altijd contacten
 

Meer weten over andere vormen van financiering?

Wilt u op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden om uw bedrijf te financieren? Download dan onze whitepaper over alternatieve financiering.
 

Download whitepaper alternatieve financiering