Artikel
Geschreven door Roland Hoff
Posted on 09-05-2016

Vijf tips om invloed op uw credit rating uit te oefenen

483 keer gelezen

Een credit rating is een kredietwaardigheidsscore die onder andere aangeeft hoe hoog het risico is dat u uw rekeningen niet op tijd betaalt. Een goede credit rating is dus belangrijk als u bijvoorbeeld producten op krediet wilt bestellen. U kunt een negatieve rating niet met één druk op de knop ombuigen tot iets positiefs, maar u kunt uw credit rating wél beïnvloeden. Vijf tips! 


1. Ken uw credit rating

Allereerst moet u weten waar u staat en wat uw credit rating nu is. Door een kredietrapport op te vragen kunt u uw eigen gegevens bekijken. Daardoor weet u op welke onderdelen u zichzelf kunt profileren en op welke onderdelen verbetering nodig is. 


2. Deponeer uw jaarrekening tijdig bij de KvK

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en zijn daarmee een belangrijke informatiebron om debiteurenrisico’s in te schatten. Graydon verwerkt alle bij de KvK gedeponeerde jaarcijfers, maar deze verwerking vraagt enige tijd. Hoe eerder u uw cijfers dus aanlevert, hoe eerder uw credit rating is gebaseerd op actuele gegevens. U hoeft uw jaarrekening overigens niet apart naar Graydon te e-mailen, deze wordt automatisch via de KvK bij ons aangeleverd.


3. Betaal op tijd en check openstaande posten op disputen

Graydon krijgt betalingservaringen van leveranciers door. Deze ervaringen worden meegewogen in de credit rating – en wegen relatief zwaar. Het is dus belangrijk uw rekeningen op tijd te betalen. Zorg er daarnaast voor dat disputen bij uw leverancier juist gemarkeerd staan en worden doorgegeven om een verkeerde weergave bij Graydon te voorkomen. Als disputen niet bij Graydon bekend zijn, kunnen ze een negatieve invloed op uw credit rating hebben. 

 

4. Zorg voor gezonde ratio’s

Uw credit score wordt voor een groot deel bepaald door een financieel gezonde balans. Wanneer uw jaarcijfers beschikbaar zijn, wordt er bij uw credit score onder andere gekeken naar uw solvabiliteitsratio, dus de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Als bedrijven veel schulden op uw balans zien, zijn ze immers minder geneigd om krediet te verlenen. Daarnaast zijn uw liquiditeitsratio’s belangrijk. Deze geven inzicht in of uw bedrijf aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen.


5. Bedenk waar u kapitaal stalt

Kapitaal van werkmaatschappijen veiligstellen in de holding is op zich natuurlijk prima. Het is echter wel belangrijk u te beseffen dat de financiële positie van de werkmaatschappij daarmee wordt verzwakt. Graydon beoordeelt per entiteit – en een negatief eigen vermogen of werkkapitaal in een werkmaatschappij of slechte financiële ratio’s (zie het vorige punt) kunnen de credit rating van die werkmaatschappij dus negatief beïnvloeden.

Voor meer informatie over Data Driven Marketing verwijzen wij u door naar ons handboek:

Het Data Driven Marketing Handboek