Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 04-07-2014

Vijf tips voor een integere bedrijfscultuur

607 keer gelezen

“De medewerker van de financiële onderneming, inclusief (senior) management, is de zwakste schakel in de gevallen waarin corruptie voorkomt.” Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de brochure met good practices voor het bestrijden van corruptie, waar ik woensdag over schreef. Welke maatregelen dragen volgens DNB bij aan een integere bedrijfscultuur? 

Neem als management duidelijk stelling tegen corruptie

Een integere bedrijfscultuur begint bij het zetten van de juiste toon. Het senior management dient expliciet stelling te nemen in de strijd tegen corruptie en zichtbaar de verantwoordelijkheid te dragen voor het anti-corruptieprogramma. Als good practice noemt DNB onder meer de weblog van de voorzitter van de Raad van Bestuur van een bank, waarin iedere betrokkenheid bij corruptie expliciet als onacceptabel wordt geduid. Lees hier het stappenplan van DNB voor het bestrijden van corruptie.

Beoordeel nieuwe medewerkers

Hoe integer is een potentiële nieuwe medewerker? DNB verwacht van financiële ondernemingen dat zij bij de werving en selectie van nieuw personeel een risicogebaseerd achtergrondonderzoek uitvoeren. Bij een dergelijke screening kan worden gekeken naar kennis over corruptierisico’s, ervaring en integriteit. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële ondernemingen bovendien verplicht een onderbouwde beoordeling te maken van de betrouwbaarheid van een potentiële nieuwe medewerker als het om een integriteitsgevoelige functie gaat.

Creëer bewustwording via personeelstrainingen

In een eerder blog schreef ik over het belang van het integreren van risicobeheersing in het DNA van een onderneming. Volgens DNB zetten veel bedrijven speciale trainingen op om medewerkers bewust te maken van het integriteitsbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van e-learningmodules.

Stel een heldere gedragscode in

Een tweede manier om risicomanagement een plek te geven in de bedrijfscultuur, is het instellen van een heldere gedragscode. In de code dient corruptie (zowel omkoping als belangenverstrengeling) duidelijk te zijn gedefinieerd. Ook is het belangrijk om aan te geven welk gedrag van medewerkers wordt verwacht en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Als good practice noemt DNB een bank die alle medewerkers, inclusief het management, de gedragscode laat ondertekenen.

Stel een meldingsregeling in

Wie is verantwoordelijk voor het behandelen van meldingen van integriteitsincidenten, wat zijn de vervolgstappen en hoe worden de uitkomsten vastgelegd? De procedure dient consistent te zijn en helder te zijn beschreven. Als good practice noemt DNB de mogelijkheid bij verschillende financiële ondernemingen om incidenten te kunnen melden aan verschillende onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Tot slot

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat financiële ondernemingen een integere bedrijfsvoering voeren en betrokkenheid bij corruptie voorkomen. Lees voor meer inspiratie en mogelijke oplossingen de brochure met good practices van DNB.

  • Meer lezen over hoe u binnen uw organisatie invulling geeft aan integriteit. Lees dan dit artikel.