Artikel
Geschreven door Reinier Pijls
Posted on 29-04-2015

VOF failliet? De vennoten niet!

222 keer gelezen

Tot 6 februari 2015 betekende het faillissement van een VOF automatisch ook het faillissement van de afzonderlijke vennoten. Na 88 jaar is de Hoge Raad op deze regel teruggekomen. Welke gevolgen heeft dat voor u als u met een VOF zakendoet? 
 

Wat is een VOF?

Wetgeving VOF failliet aansprakelijkEen VOF is juridisch gezien niets meer dan een contractuele samenwerking tussen twee of meer vennoten, ook al heeft de VOF een eigen vermogen dat is afgescheiden van het privévermogen van de vennoten. Anders dan een BV of een NV is een VOF echter geen rechtspersoon. Dit kan verwarrend zijn, want u doet wel zaken met een VOF, zoals u dat met een BV of NV doet. Een groot verschil met de BV of NV is dat de vennoten van een VOF persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun bedrijf. Kan of wil de VOF uw rekening niet betalen? Dan moeten de vennoten dat privé doen. Eigenlijk is de VOF dus een categorie tussen de eenmanszaak en de BV of NV. 

Wijziging in het faillissementsverzoek

Als een VOF uw rekening niet betaalt, kunt u uiteraard een rechtszaak aanspannen. Dat kan echter een lange en kostbare procedure zijn. Een alternatief is het aanvragen van een faillissement – en daarin is per 6 februari 2015 een belangrijke verandering doorgevoerd. Omdat vennoten van een VOF persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF, gingen zij bij een faillissement van de VOF automatisch ook persoonlijk failliet. Dat is niet langer het geval. Als u nu wilt dat vennoten ook persoonlijk failliet worden verklaard, moet u dat duidelijk aangeven in uw ‘verzoekschrift tot faillietverklaring’. 

Redenen voor een persoonlijk faillissement

U moet in uw verzoekschrift onderbouwen waarom de vennoten ook persoonlijk failliet verklaard moeten worden. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de VOF als bedrijf onvoldoende eigen vermogen heeft, maar dat de vennoten privé wél kapitaalkrachtig genoeg zijn om uw rekeningen te betalen. De rechter zal vanaf 6 februari 2015 de situatie van iedere vennoot apart onderzoeken en vervolgens aangeven of deze vennoot persoonlijk failliet moet worden verklaard. Maar - en dat is dus een belangrijk verschil dat u goed voor ogen moet houden - alléén als u daar expliciet om vraagt. 

Meer weten over juridische incasso?

Is er ondanks alle maatregelen en minnelijke pogingen toch een klant die niet betaalt? Schakel juridische begeleiding in bij lastige debiteuren.

Alles over juridische incasso