Artikel
Geschreven door Susanne Klawer
Posted on 16-07-2013

Voorkom een forse boete en persoonlijke aansprakelijkheid: deponeer uw jaarrekening op tijd

2236 keer gelezen

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad en Graydon in het eerste kwartaal van 2013 blijkt dat de deponeringsmoraal in Nederland is verslechterd. Als ondernemer loopt u het risico op een forse boete als u wordt gecontroleerd door de Belastingdienst op uw deponeringsplicht.

De jaarrekening niet op tijd deponeren kan u een fikse boete opleveren. Maar bestuurders kunnen ook aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement als de jaarrekening niet of niet op tijd is openbaar gemaakt. In dat geval kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort. Niet deponeren kan namelijk het wettelijk vermoeden oproepen dat er sprake is geweest van wanbeleid.

Bedrijven deponeren jaarrekening slechter

Ruim een derde van de bedrijven (35,5%) die daartoe verplicht zijn, heeft de jaarrekening over 2011 niet of te laat ingediend bij de KvK. De termijn hiervoor liep af op 31 januari 2013. Hiermee is, vergeleken met vorig jaar, het aantal bedrijven dat zich niet houdt aan de wet met enige duizenden toegenomen. De jaarrekening deponeren staat bij veel bedrijven laag op de prioriteitenlijst in een economisch moeilijk klimaat. Het kost geld en tijd.

Hier staat tegenover dat banken bij het verstrekken van krediet kritischer dan ooit kijken naar risico’s. Als u de jaarstukken tijdig deponeert, geeft dat kredietverstrekkers beter inzicht in uw onderneming. En daarmee is de kans op krediet tegen acceptabele voorwaarden aanzienlijk groter.

Bovendien: als u uw bedrijf wilt verkopen en u hebt niet, of bij herhaling niet tijdig gedeponeerd, dan kan dit een negatief effect hebben op de verkoopprijs. Ook kunnen de boetes oplopen: het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst meer onderzoeken gedaan naar overtreders en is de gemiddelde boete gestegen. De maximale boete bedraagt € 19.500.

Voorlopige jaarcijfers deponeren

Een toenemend aantal bedrijven deponeert een voorlopige jaarrekening. Het zijn vooral kleine bedrijven die niet aan vaststelling toekomen. Bij 90% hebben deze bedrijven hooguit vier werknemers. Overigens voldoet u volgens de Belastingdienst met voorlopige cijfers niet aan de verplichting tot openbaarmaking.

Hoe stelt u een jaarrekening op?

Het is dus van belang om te voldoen aan de deponeringsverplichting. Hoe gaat u te werk?

  • De gegevens die u in uw jaarrekening moet vermelden, hangen af van de grootte van uw bedrijf. Er zijn drie bedrijfsklassen: klein, middelgroot of groot. De gegevens die voor uw van toepassing zijn, kunt u vinden op de site van de Kamer van Koophandel.
  • Voor de meeste ondernemers zal de accountant hiervoor het aanspreekpunt zijn.
  • Bent u een grotere organisatie? Raadpleeg dan zeker ook uw financieel directeur of controller.

De feiten

  • 5 maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening zijn opgemaakt.
  • 2 maanden heeft het bedrijf om de stukken te laten vaststellen. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli (of 31 januari van het daaropvolgende jaar bij maximaal uitstel).
  • 6 maanden uitstel kan maximaal worden verleend door de aandeelhouders als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK.
  • 13 maanden is daarmee de uiterlijke termijn om te deponeren bij de Kvk.
  • € 19.500 bedraagt de maximumboete. Niet (tijdig) deponeren is een economisch delict.
  • Als uw onderneming failliet gaat, kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd.

Waar deponeert u?

Uw (voorlopige) jaarrekening deponeert u online of via e-mail bij de Kamer van Koophandel.

Gratis ratioanalyse
Stuurt u uw jaarrekening ook naar Graydon, dan ontvangt u van Graydon per post gratis een ratioanalyse van uw jaarrekening evenals de ratio’s van uw branche zodat u uw eigen ratio’s kunt vergelijken met de branche. Insturen kan via e-mail naar jaarrekeningen@graydon.nl of per post aan Graydon Nederland BV, t.a.v. Afdeling Jaarrekeningen, Postbus 12525, 1100 AM Amsterdam-Z.O.

Dit artikel werd gepubliceerd in VACO Nieuws, Nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche, 3/2013.

Alles weten over het lezen van de jaarrekening?

Ga direct naar ons download center en download het eBook Jaarrekening lezen voor dummies. 

                                              jaarrekeninglezenvoordummies.png

Download het eBook Jaarrekening lezen voor dummies!