Artikel
Geschreven door Gerard Stigter
Posted on 30-09-2013

Voorkom faillissementen met een thermometer

63 keer gelezen
oorzaak van een faillissement? Veel onderzoek is verricht, maar helaas zijn de antwoorden zo divers als de onderzoekers zelf. Sommige onderzoekers richten zich vooral op externe oorzaken, zoals een economische recessie of veranderende marktomstandigheden. Als het bedrijfsleven het zwaar heeft, dan is het onvermijdelijk dat er een kettingreactie ontstaat. Andere onderzoekers kijken juist naar interne oorzaken, zoals een falend strategisch beleid, een ineffectief bestuur of het toezicht daarop. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van bedrijven die niet op tijd van koers veranderen, terwijl de omstandigheden daar eigenlijk toe dwingen. Dit kan te wijten zijn aan een tunnelvisie of het een leiding die onvoldoende kracht heeft om door te zetten. Verandermoeheid is inmiddels een veelgehoorde term. De interne en externe factoren zullen elkaar nog verder versterken. Een recessie kan het management demotiveren; in een negatieve economische sleur is het moeilijk om zelf enthousiast te blijven. Zelden is de ondergang van een bedrijf dan ook te wijten aan slechts één factor. 
 

Cashflow een goede voorspeller? 

Als de oorzaken zo divers zijn, is het dan mogelijk om in een vroeg stadium te weten welke kant het met een bedrijf op gaat? Er zijn goede voorspellers van faillissementen, zoals geen geld meer in kas hebben om de rekeningen te betalen, of de afwezigheid van eigen vermogen. Als dit het geval is, dan is er een eenvoudige oplossing voor het probleem: meer geld in het bedrijf stoppen. Slechts weinig mensen zullen dat echter overwegen, omdat het vaak slechts uitstel van executie zal zijn. Dergelijke problemen zijn meer een indicator dat de patiënt komt te overlijden, dan dat hij een griepje opgelopen heeft. Als de harde financiële indicatoren in het rode gebied terechtkomen, heeft de bedrijfscultuur in een eerder stadium al een verkeerde afslag genomen. Als je bij wilt sturen is het dus noodzakelijk om een snelle en vroege indicatie van de interne problemen te krijgen. 
 

Thermometer tegen faillissementen

Om een early warning te krijgen van naderend onheil heeft John Collard een thermometer ontwikkeld om te kijken hoe het bedrijf er voor staat. Enkele simpele vragen kunnen veel inzicht verschaffen in de aanwezigheid van een probleem.
 
  • Personeel: Is het management overbelast? Is er hoog personeelsverloop? Levert het beloningsbeleid ongewenste resultaten?
  • Communicatie: Is de interne communicatie ineffectief? Bevatten de interne rapportages de verkeerde informatie, of op het verkeerde niveau?
  • Strategie: Zijn de doelen onduidelijk? Heeft de onderneming een track record van mislukte uitbreidingsplannen?
  • Klanten: Wordt geen nieuwe business gevonden? Verslechteren klantrelaties?
  • Product: Worden ‘producten’ gecreëerd waarvoor nog een markt moet worden gezocht?

Als één van deze vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, dan is het tijd om actie te ondernemen. De bedrijfscultuur moet weer gezond worden.

De aanhouder wint
Durf en visie zijn nodig om een nieuwe weg in te slaan en om die vast te houden als deze niet onmiddellijk zichtbare resultaten oplevert. De interne organisatie moet op orde worden gebracht, de juiste mensen moeten aangetrokken en behouden worden en nieuwe markten moeten worden aangeboord. Dat is niet altijd eenvoudig. Bij een early warning staat het water nog niet aan de lippen en zal nog niet iedereen begrijpen dat ingrijpen noodzakelijk is. Weerstand tegen de koerswijziging is dan ook zeker te verwachten. Maar als de maatregelen uiteindelijk hun vruchten afwerpen, dan zal het bedrijf zich uit de gevarenzone trekken en is het weer klaar voor alle uitdagingen.
 
En dan kunnen de externe problemen worden aangepakt …