Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 28-01-2014

Waarom een goede credit rating zo belangrijk is

515 keer gelezen

Een credit rating geeft de kredietwaardigheid aan van een onderneming. Andere bedrijven en investeerders krijgen een indicatie van de kredietwaardigheid van het desbetreffende bedrijf. Tot zover niets nieuws. Maar wat heeft de onderneming zelf aan die rating? Veel ondernemers doen er nog weinig mee, blijkt uit onderzoek van Panteia.

Credit rating onbekend bij MKB

 

In het MKB is het hebben van een credit rating nog maar mondjesmaat ingevoerd. Uit cijfers van Panteia blijkt dat slechts een kwart van de Nederlandse MKB-bedrijven op de hoogte is van credit ratings en het gebruik hiervan. Het belang van een goede credit rating wordt dus onderschat.

Waarom een goede credit rating zo belangrijk is


Wanneer u een lening hebt uitstaan of aan wilt vragen, gaat uw bank u automatisch inschalen op een bepaalde credit rating. Op sommige factoren hebt u geen invloed, zoals de branche waar u inzit. Andere factoren, zoals betalingsgedrag en de financiële ratio’s als solvabiliteit en liquiditeit, hebt u wel in de hand. Uit het al aangehaalde onderzoek van Panteia kwam ook naar voren dat 77% van de ondernemers niet op de hoogte is van de credit rating die de bank hen geeft. Van die magere 23% die dat wel te horen krijgt, komt bijna de helft niet overeen met de eigen inschatting van de kredietwaardigheid.

Eisen ratingbureau

Uw eigen onderneming kan zich ook optrekken aan de eisen van het ratingbureau. Toen ik vroeger als inkoper bij vliegtuigenfabrikant Fokker werkte, werden leveranciers weleens gek van de kwaliteitseisen die Fokker (en haar afnemers) stelde aan de producten. Toch hebben veel leveranciers daar ook hun voordeel mee gedaan. Door langzaam maar zeker mee te groeien met de kwaliteitseisen van je klant kun je je eigen bedrijf op een hoger niveau positioneren. Dat levert uiteindelijk een betere bedrijfsvoering op.

Met de kredietwaardigheid is dat niet anders. Wie samen met een kredietbureau werkt aan zijn kredietwaardigheid, zal na verloop van tijd merken dat een betere kredietwaardigheid niet alleen goed van pas komt bij het aanvragen van een financiering, maar ook de interne bedrijfsvoering verbetert. Het zet een leerproces in gang: ondernemers gaan kijken wat ze kunnen doen om hun kredietwaardigheid verder te verbeteren. Uiteindelijk resulteert het in een beter financieringsplan en dus betere bedrijfsresultaten. 

Kost het geld? Alles kost geld, maar het kost vooral inspanning en doorzettingsvermogen. De geesten binnen het bedrijf moeten rijp gemaakt worden voor het invoeren van bepaalde regels die de credit rating ten goede komen. 

Succesvol financiering aantrekken

De meeste bedrijven zijn dus niet of nauwelijks bezig met hun kredietwaardigheid. Kredietverleners zijn dat echter wel. Door u goed te laten voorlichten over uw credit rating kunt u er uw interne bedrijfsvoering mee verbeteren wat uiteindelijk zal leiden tot een betere onderbouwing van uw financieringsbehoefte. Een goede credit rating verhoogt de kans op het succesvol  aantrekken van financiering. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de lagere rente die er bij hoort.