Artikel
Geschreven door Sven Persoone
Posted on 15-02-2017

Waarom verdient een bedrijfsleider uw aandacht?

204 keer gelezen

Als u financiële risico’s tot een minimum wilt beperken, dan is het noodzakelijk om vooraf de kredietwaardigheid van een zakenrelatie te controleren. U vindt hiervoor wellicht intern heel wat informatie. Of u kunt dit aanvullen met een uitgebreide financiële analyse, zoals een kredietrapport. Maak in dat geval van de gelegenheid gebruik om in het kredietrapport ook de bedrijfsleiders eens grondig te bekijken. In dit blog leest u waarom dit belangrijk kan zijn en welke achterliggende informatie u eruit kunt halen.

Bedrijfsleiders zijn sleutelfiguren

Grotere bedrijven hebben vaak een uitgebreide raad van bestuur, die belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering. Kleine tot middelgrote bedrijven hebben meestal slechts 1 tot 3 bedrijfsleiders in hun beheerraad. Door hun kleine aantal kunnen deze personen een enorme invloed uitoefenen op de prestaties van een bedrijf. Ze zijn immers nauw betrokken bij de strategische plannen, de uitvoering van het businessplan, de normen en waarden van een bedrijf. Ook zijn ze betrokken bij de financiële en operationele activiteiten. Als die bedrijfsleiders niet goed presteren, dan zou het snel bergafwaarts kunnen gaan met het bedrijf. Het kan dus nuttig zijn zoveel mogelijk over deze ondernemers te weten te komen en de reputatie van een bedrijf in te schatten voordat u met hen in zee gaat.

Hoe goed doet de bedrijfsleiding het?

Als u een bedrijfsleider controleert, dan loont het om na te gaan hoe lang deze persoon al aan het hoofd staat. Is er een groot verloop binnen de bedrijfsleiding? Dan kan dat betekenen dat er iets gaande is in het bedrijf, wat het weerhoudt goede zaken te doen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de bestuurders het bedrijf gewoon niet georganiseerd krijgen, dat de werknemers niet akkoord zijn met de aanpak of zelfs dat de bestuurders meer werk hebben dan ze aankunnen. Ga dus op zoek naar een verklaring.

Controleer de kredietwaardigheid bij een wissel

Controleer ook de kredietwaardigheid van het bedrijf op het moment dat bepaalde bestuurders toetraden tot de raad van bestuur. Ging de kredietwaardigheid er daarna op vooruit of op achteruit? Probeer trends te ontdekken. Vindt u negatieve elementen in het bedrijfsrapport, controleer dan steeds wie er aan het hoofd van het bedrijf stond. Gebruik hiervoor ook de links die de bestuurders hebben met andere ondernemingen waar ze in de raad van bestuur zitten. Ging de bedrijfsleider recentelijk failliet met een bedrijf waar hij aan het hoofd stond? Dan is dat zeker een element om nader te onderzoeken en in de gaten te houden.

Werp een blik op het netwerk

Vindt u links naar andere bedrijven waar de betrokkene bedrijfsleider is of was, dan is het de moeite waard ook die bedrijven onder de loep te nemen. Zeker als de bedrijfsleider in kwestie een lange lijst heeft van verbonden bedrijven, is het verstandig na te gaan hoe lang hij er actief was en hoe het bedrijf onder zijn bewind presteerde. Zitten er veel bedrijven tussen die inmiddels failliet zijn of opschorting van betaling hebben aangevraagd? Dan kan dit duiden op slecht (financieel) management, wat zich kan doorzetten bij het bedrijf waar u zaken mee wilt doen. Omgekeerd geldt overigens hetzelfde. Uit uw onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat de bestuurder juist een bijzonder goede reputatie heeft en enkele succesvolle bedrijven heeft achtergelaten.

Hoe groot is de invloed nu echt?

Als een bedrijfsleider verbonden is met een groot aantal bedrijven, vraag u dan ook af hoe groot de invloed van deze persoon is. Het zal immers onmogelijk zijn in alle bedrijven even veel tijd en moeite te steken. In dat geval is het aan te raden te polsen wie werkelijk de operationale activiteiten leidt en wie de financiële zaken regelt. Vraag na met wie u op regelmatige basis contact zult hebben, zodat u een persoonlijke relatie kunt opbouwen.

Informatie over bedrijven én de bedrijfsleiding

Misschien heeft u het geluk dat u de bedrijfsleiders persoonlijk kent of kunt u ze leren kennen, maar vaak is dat niet het geval. Hoe komt u dan aan de juiste informatie? Bedrijfsrapporten zijn het antwoord. Ze geven u een overzicht van de belangrijkste financiële scores en het betaalgedrag van een bedrijf, maar ze geven u óók informatie over de personen in de bedrijfsleiding. Deze informatie geeft u inzicht in het management en de aandeelhoudersstructuur van een bedrijf, zodat u kunt peilen wie de touwtjes in handen hebben. Belangrijk, want er is een onmiskenbare link tussen de bedrijfsleiders en het bedrijf. 

Wilt u van tevoren de personen die de leiding van een bedrijf in handen hebben controleren?

Vraag een credit check aan