Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 12-03-2014

Wereld te winnen in Europese strijd tegen corruptie

47 keer gelezen

Vier op de tien bedrijven wijzen corruptie aan als hindernis voor het doen van zaken in Europa. Corruptie kost de Europese economie zo’n 120 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit het eerste anti-corruptierapport van de Europese Commissie. Ondanks alle wetgeving hebben de 28 lidstaten nog een wereld te winnen in de strijd tegen corruptie. Volgens het rapport zou de Nederlandse aanpak daarbij als model kunnen dienen.

Ervaringen Europese bedrijven

Corruptie blijft een probleem in Europa. Maar liefst driekwart van de bedrijven in Europa denkt dat corruptie in hun eigen land wijdverbreid is, blijkt uit de Eurobarometer-enquête. Bedrijven in Griekenland (99%), Spanje en Italië (97%) zijn het meest achterdochtig. Bijna de helft is het erover eens dat politieke connecties onmisbaar zijn om succesvol zaken te kunnen doen. Vooral constructiebedrijven (79%) en telecom- en IT-bedrijven vermoeden dat er sprake is van corruptie in hun land. Toch zegt ‘slechts’ 43% van de Europese bedrijven corruptie als probleem te zien voor het doen van zaken. Als meest voorkomende corrupte praktijken worden het bevoordelen van vrienden en familie bij zakelijke activiteiten en publieke instellingen genoemd (43%), en belastingfraude of het niet afdragen van BTW (42%). Zo’n 4% van de Europese ondernemers is in de afgelopen 12 maanden gevraagd steekpenningen te betalen.

Nederlandse snoepreisjes

Volgens het onderzoeksrapport vindt 61% van de Nederlanders dat corruptie in ons land wijdverbreid is. Hoewel dit percentage onder het Europees gemiddelde (76%) ligt, is het nog steeds hoog. Eén op de vier ondervraagde ondernemers ervaart corruptie als probleem bij het zakendoen in Nederland. Naast het bevoordelen van vrienden en familie bij zakelijke activiteiten en belastingfraude wordt opvallend vaak het aanbieden van een gratis geschenk of reis in ruil voor een dienst genoemd als meest voorkomende corrupte praktijk in Nederland. Slechts 2% van de bedrijven is in Nederland gevraagd steekpenningen te betalen.

De Nederlandse aanpak

De aanpak van corruptie in Nederland krijgt een pluim van de Europese Commissie. Nederland is er volgens het rapport goed in geslaagd om het voorkomen van corruptie te koppelen aan de bestrijding ervan. Toch noemt slechts één op de drie Nederlandse bedrijven de inspanningen van de regering effectief. Het merendeel van de Nederlandse bedrijven vindt dat er onvoldoende succesvolle vervolgingen zijn om corruptie te ontmoedigen. De Europese Commissie plaatst dan ook een aantal kritische kanttekeningen en raadt Nederland aan om de capaciteit voor het opsporen van buitenlandse omkoping te vergroten. De overheid moet overwegen om meer sancties en hogere boetes op te leggen. Nóg een reden voor ondernemingen die actief zijn over de grens om hun compliancebeleid goed na te lopen.