Artikel
Geschreven door Mattijs van de Weijer
Posted on 22-09-2014

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek: Ondernemers riskeren hoge boetes!

1099 keer gelezen

Waarschijnlijk heeft u er wel eens van gehoord: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Misschien heeft u er zelfs ooit mee te maken gehad, als cliënt of als ondernemer. De Wwft is op 1 augustus 2008 in werking getreden, en heeft, zoals de naam al aangeeft, als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen, volgt uit het 10-stappenplan dat eerder als blog is gepubliceerd. Maar wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen?

Clientenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties

Nog even een korte uitleg wanneer u cliëntenonderzoek moet verrichten: als u onder de werking van de Wwft valt, moet u een cliëntenonderzoek uitvoeren indien u vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat. Ook moet u een cliëntenonderzoek verrichten indien u vanuit Nederland een incidentele transactie uitvoert met een waarde van tenminste € 15.000,00 of meerdere transacties waartussen een verband bestaat, met een gezamenlijke waarde van tenminste € 15.000,00. Ook wanneer er indicaties zijn dat uw klant of cliënt betrokken is bij criminele activiteiten of onjuiste gegevens heeft verstrekt, dient u cliëntenonderzoek uit te voeren.

Het melden van ongebruikelijke transacties

Hoe diepgaand het cliëntenonderzoek moet zijn, is afhankelijk van de risicogevoeligheid voor witwassen en/of het financieren van terrorisme door uw cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie. Naar aanleiding daarvan volgen uit de Wwft drie typen van onderzoek: regulier, vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek. Deze gegevens moeten vijf jaar nadat de relatie is beëindigd bewaard en inzichtelijk blijven ter controle van de toezichthouder.  Zie hiervoor ook het stappenplan Wwft.

De tweede verplichting onder de Wwft houdt in dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

Boetes bij niet voldoen aan de wet Wwft verplichtingen

Het niet voldoen aan de verplichtingen die volgen uit de Wwft kan ertoe leiden dat u een hoge boete krijgt opgelegd. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Zo werd een verkoper van onder andere boten en trailers vorig jaar veroordeeld tot een boete van € 16.000,00, waarvan de helft voorwaardelijk, doordat hij geen cliëntenonderzoek had uitgevoerd.De verkoper had in 2011 negen keer een contante betaling aangenomen, waarbij de bedragen varieerden van € 15.202,25 tot € 21.900,00. Bij een controle bleek er in de administratie geen documentatie te zijn met betrekking tot het verplichte cliëntenonderzoek.

Ook een autohandelaar kreeg een tweetal boetes opgelegd van € 18.000,00 en € 17.000,00,waarvan € 6.000,00 voorwaardelijk. De handelaar had in 2011 twee keer een auto verkocht voor bedragen van € 35.000,00 en € 88.450,00, tegen contante betaling. De autohandelaar vond dat er hier geen sprake was van ongebruikelijke transacties, maar de rechtbank oordeelt dat hij de transacties had moeten melden.   

De door de rechtbank opgelegde boetes zijn hoog, omdat de overheid zonder inzage onvoldoende toezicht heeft op mogelijke criminaliteit. Ondernemers kunnen de overheid die transparantie bieden door het naleven van de Wwft.

Conclusie wat betreft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Uit de praktijk blijkt dat het van belang is goed te bekijken of u als ondernemer valt onder de werking van de Wwft en dat u de verplichtingen naleeft. Bij een transactie met grote contante betalingen, is de kans groot dat de toezichthouder dit ziet als een ongebruikelijke transactie die u dient te melden. Verifieer daarom altijd de identiteit van uw cliënt, screen uw cliënt en sla deze gegevens goed op.