Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 09-07-2014

Witwassen en corruptie strenger bestraft

204 keer gelezen

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel dat voorziet in hogere straffen voor economische delicten, zoals witwassen en corruptie. Door de verjaringstermijnen te verlengen, hogere straffen in het vooruitzicht te stellen en een geldboete voor bedrijven afhankelijk te maken van de jaaromzet, hoopt minister Opstelten dat calculerende daders het risico dat ze gepakt worden niet meer durven nemen.

De gelegenheid maakt de dief

Bij financieel-economische delicten gaat het vaak om gelegenheidscriminaliteit, stelde minister Opstelten in het overleg van de commissie voor Veiligheid en Justitie op 16 juni 2014. Een dader is in de gelegenheid om op relatief eenvoudige wijze lucratieve misdaden te plegen door bijvoorbeeld iemand om te kopen, te frauderen of de boel op te lichten. Meestal gaat de dader calculerend te werk. “Ze maken een afweging: als ik dit doe, kom ik er dan mee weg? Als ik gepakt word, wat wordt dan mijn straf?” De minister is van mening dat niet alleen de pakkans van belang is, maar dat ook het vooruitzicht van een forse straf niet mag worden onderschat. En dus worden de straffen verhoogd.

Hogere straffen witwassen

De Tweede Kamer heeft de voorgestelde wetswijziging voor de verruiming van de mogelijkheden van bestrijding van financieel-economische criminaliteit aanvaard. De maximumstraf voor witwassen is verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Wie van het plegen van witwassen een gewoonte maakt of zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kan worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal acht jaar of een geldboete. Daarnaast kan een rechter in de toekomst een boete opleggen van maximaal 10 procent van de jaaromzet van een onderneming. De huidige maximale geldboete voor bedrijven staat volgens minister Opstelten in geen verhouding tot de draagkracht van grote ondernemingen en kan calculerend gedrag in de hand werken.

Winst versus straf

Door forsere straffen in het vooruitzicht te stellen hoopt de minister dat potentiële gelegenheidsdaders bij de afweging om een delict te plegen, besluiten het niet te doen. “Als je overweegt om geld aan te nemen van criminele vrienden, schuldwitwassen, maakt het nogal wat uit of je in de wetenschap bent dat je naar alle waarschijnlijkheid wegkomt met een boete of een taakstraf of dat je een serieuze kans loopt een gevangenisstraf te krijgen,” aldus de minister in het debat.

Verhoogde pakkans

Het kabinet kiest voor een integrale aanpak en zet niet alleen in op het verhogen van de straffen, maar wil ook de pakkans verhogen. De capaciteit voor opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit wordt vergroot. De gewijzigde wetgeving, verhoogde straffen en grotere pakkans onderstrepen het belang van een adequaat compliancebeleid om (strafvervolging voor) economische delicten te voorkomen.