Artikel
Geschreven door Linda van de Klippe
Posted on 02-08-2017

Wwft voor makelaars: de reikwijdte van de wet

1101 keer gelezen

Om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen, is in 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingesteld. Deze wet geldt ook voor makelaars. Zij zijn verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Toch zijn veel makelaars zich nog onvoldoende bewust van deze wettelijke verplichtingen. De Wwft voor makelaars: welke elementen uit de wet gelden voor u? Hoe kunt u de naleving van de Wwft integreren in het beleid van uw kantoor? En hoe kunt u bij een controle aantonen dat u voldoet aan de wetgeving?

Casus: financiering van onzekere herkomst

Witwassen en terrorismefinanciering: bij de verkoop van een pand staat u er waarschijnlijk niet direct bij stil, maar toch kunt u er als makelaar (indirect) mee te maken krijgen. Dat de Wwft voor makelaars geldt, is dus vaak niet bekend. 

Een casus op de website van de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland maakt dit duidelijk. Een studente meldde zich bij een makelaar als geïnteresseerde voor de koop van twee panden van in totaal 500.000 euro. Ze vertelde dat een geldschieter uit de Verenigde Staten bereid was in de panden te investeren. De makelaar vroeg om een verklaring van een notaris of advocaat met een bevestiging dat er vermogen was én dat de herkomst ervan legaal was. De vrouw kon de gevraagde verklaring niet overleggen en zag uiteindelijk af van de koop.

De makelaar vond het ongebruikelijk en meldde de voorgenomen koop aan FIU-Nederland. Uit nader onderzoek bleek dat de vrouw onderdeel was van een netwerk waaraan meerdere ongebruikelijke transacties gelinkt konden worden. De transacties werden als verdacht aangemerkt en de opsporingsdiensten werden op de hoogte gebracht.

Door de voorgenomen transactie te melden, voorkwam de makelaar dat zijn dienstverlening mogelijk zou worden misbruikt voor een witwasconstructie waarbij de studente als koper de identiteit van de feitelijke eigenaren af zou schermen. 

De Wwft voor makelaars

Makelaars die bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, vallen onder de Wwft. De belangrijkste onderdelen van deze wet zijn het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. De Wwft voor makelaars houdt in dat u als makelaar verplicht bent de identiteit van uw cliënt én van de wederpartij te verifiëren. Is uw cliënt geen natuurlijk persoon? Dan moet u vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) is.

In deze video leert u in 5 minuten wat een UBO is en hoe u deze kunt achterhalen.

Daarnaast dient u ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Zo geldt onder meer een meldingsplicht als een transactie voor 15.000 euro of meer in contanten wordt betaald. Voor het niet naleven van de Wwft kan een sanctie, dwangsom of boete worden opgelegd. Uit het jaarverslag over 2016 van FIU-Nederland blijkt dat er vorig jaar 140 ongebruikelijke transacties gemeld werden door makelaars. In totaal ontving de dienst ruim 417.000 meldingen, voornamelijk van banken en geldkantoren.

Download In 10 stappen voldoen aan de Wwft voor makelaars

Naar een uniform beleid

Als handreiking voor de uitleg en de toepassing van de wettelijke verplichtingen heeft de Belastingdienst met Bureau Toezicht Wwft een leidraad opgesteld met specifieke richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken. Deze leidraad maakt duidelijk wat er van u wordt verwacht.

Een adviseur van Graydon kan u helpen om uw huidige manier van werken te analyseren en een uniform, gedegen en gestructureerd beleid op te stellen. Om inzicht te verkrijgen in uw zakelijke relaties en te voldoen aan het cliëntenonderzoek biedt Graydon bijvoorbeeld een Customer Due Diligence-oplossing met inzicht in UBO’s en sanctielijsten. Zo kunt u bij een controle aantonen dat u zich inspant om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen en kunt u zich richten op uw dagelijkse werkzaamheden. Met de oververhitting van de woningmarkt in steeds meer regio’s heeft u het waarschijnlijk druk genoeg.

Meer weten? Met dit 10-stappenplan voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft.

Bekijk het 10-stappenplan Wwft