Artikel
Geschreven door Saskia van den Boom
Posted on 11-10-2013

Zes belangrijke trends en ontwikkelingen in de incasso industrie

597 keer gelezen

Door de slechte betalingsmoraal en een lagere financiële weerbaarheid van bedrijven schakelen veel bedrijven in een vroeg stadium een incassobureau in. Incassobureaus draaien hierdoor overuren. De overheid en het bedrijfsleven hebben voor miljarden open staan aan rekeningen die nog betaald moeten worden en al die openstaande vorderingen móeten wel geïncasseerd worden. Zes trends en ontwikkelingen in de incasso industrie.

1. De incasso industrie versnippert

Doordat incassobureaus onder de vrije beroepen vallen, schieten ze als paddenstoelen uit de grond waarbij er vooral veel online eenmanszaken komen. Tussen 2007 en 2012 is het aantal incassobureaus met 51% toegenoemen waarbij het aandeel van bedrijven met 1 werkzame persoon het sterkst toenam (zie figuur):

aandeel eenmanszaken incassobureaus

2. Debiteuren beter beschermd

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2012 de incassokosten vastgelegd met de Wet Incasso Kosten (WIK), waarmee debiteuren tegen (te) hoge incassokosten worden beschermd. De WIK houdt kort gezegd in dat er een staffel is waarlangs wordt berekend wat er maximaal aan incassokosten in rekening mag worden gebracht. Hoe hoger het openstaande bedrag, des te hoger het maximum aan incassokosten mag zijn. 

3. Wettelijke betalingstermijn vastgelegd

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd waarvan slechts in uitzonderingssituaties mag worden afgeweken. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen tussen ondernemingen, dient een factuur uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn betaald. Het doel van de wet is om schuldeisers meer instrumenten ter beschikking te stellen om betalingsachterstanden tegen te gaan. 

4. Succesratio steeds belangrijker

Door de slechte financiële positie van veel bedrijven kost het aanzienlijk meer werk om vorderingen te incasseren. Het slagingspercentage op vorderingen neemt bij veel incassobureaus af. De succesratio is hierdoor een belangrijk selectiecriterium voor bedrijven geworden die op zoek zijn naar een goed incassobureau. 

5. Nadruk op behoud van de klant

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren wordt steeds vaker als norm gesteld bij incassobureaus waarbij een correcte benadering van de debiteur en een reële doorbelasting van incassokosten belangrijke drijfveren zijn om de relatie met de klant te behouden. Want elke klant telt in deze tijd,ook degene met een betalingsachterstand. 

6. Nadruk op voorkomen van incasso’s

De betere incassobureaus leggen steeds meer de nadruk op het voorkomen van wanbetaling. Zij stellen voor klanten goede algemene voorwaarden op, bieden rapporten om de kredietwaardigheid van klanten te checken en geven trainingen aan debiteurenafdelingen om de financiële gezondheid van zakenrelaties te beoordelen.

Op zoek naar tips om wanbetaling tegen te gaan?

Download de cue card