Home / Wat is de impact van COVID-19 op uw relaties?

Wat is de impact van COVID-19 op uw relaties?

Deze scores bieden u de juiste inzichten

De coronacrisis stelt het bedrijfsleven plots voor grote onzekerheden en discontinuïteit. Om de impact van de coronacrisis voor bedrijven te bepalen, ontwikkelde Graydon verschillende scores. Deze geven aan in hoeverre uw relaties in hun dagelijkse bedrijfsvoering geraakt worden door COVID-19, wat de huidige aanbevolen kredietlimiet gecorrigeerd voor deze impact is en welke kredietrisicobeoordeling aan hen kunnen worden toegewezen.

  • De Graydon COVID-19 Impact Score
  • De COVID-19 Impacted Credit Rating
  • De COVID-19 Impacted Kredietlimiet

De Graydon COVID-19 Impact Score

Graydon ontwikkelde de Graydon COVID-19 impact score om aan te geven in welke mate een bedrijf door de coronacrisis wordt belemmerd in het doorzetten van haar gebruikelijke bedrijfsvoering. Deze is gebaseerd op de huidige discontinuïteit van onze economie. Hierbij wordt er verder gekeken dan alleen de financiële gegevens. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar geografische gegevens van het RIVM, de impact van de sector waarin een bedrijf actief is, het aantal werkzame personen in een bedrijf en andere factoren die van invloed kunnen zijn. Het model is dynamisch: het wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van signalen vanuit de markt en nieuwe regelingen vanuit de overheid. Het model is dus, net als de werkelijkheid, aan verandering onderhevig.

De Graydon COVID-19 impact score biedt dus geen voorspelling, maar een weerspiegeling van wat er op dit moment aan de hand is.

Wat zegt de Graydon COVID-19 Impact Score?

  • 0 - Is goed in staat de reguliere bedrijfsvoering door te zetten
  • 1 - Is voldoende in staat de reguliere bedrijfsvoering door te zetten
  • 2 - Is nog net aan in staat de reguliere bedrijfsvoering door te zetten
  • 3 - Kan de situatie nog maar voor een korte periode aan en bevindt zich in een labiele situatie
  • 4 - Uiterst precaire situatie

Bekijk de leaflet Graydon COVID-19 Impact Score

De COVID-19 Impacted Credit Rating

De Graydon Rating op zichzelf is een kredietrisicoclassificatie, die bedrijven met elkaar vergelijkt. Deze score deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid middels een score die varieert van AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent).

Door het combineren van de Graydon Rating met de Graydon COVID-19 impact score, ontstaat er een aangepaste rating, waaruit de invloed van de coronacrisis op het kredietrisico van het betreffende bedrijf blijkt. Wanneer een bedrijf dat normaal gesproken financieel gezond is ineens in zwaar weer verkeerd door toedoen van de coronacrisis, zal de COVID-19 Impacted Credit Rating bijvoorbeeld een lagere rating aangeven dan de reguliere Graydon Rating. Hoe veel lager dit is, hangt af van de mate waarin de coronacrisis naar verwachting impact heeft op de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf: hoe groter de negatieve impact, des te lager de uiteindelijke COVID-19 Impacted Credit Rating.

De COVID-19 Impacted Kredietlimiet

De kredietlimiet op zichzelf geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. Het combineren van de kredietlimiet met de Graydon COVID-19 impact score leidt tot een aangepast kredietlimiet, waarbij de mate waarop de coronacrisis de reguliere bedrijfsvoering beïnvloed is meegenomen. Bedrijven die in hun bedrijfsvoering niet worden belemmerd door de gevolgen van het coronavirus, zullen dezelfde kredietlimiet krijgen. Echter, bedrijven die in verschillende mate effecten van de crisis op hun bedrijfsvoering ervaren zullen dit terugzien in een lagere aanbevolen kredietlimiet.

Bekijk de leaflet COVID-19 Impacted Credit Rating en Kredietlimiet

Graydon Forecasting Analyse

De Graydon Forecasting Analyse geeft u inzicht in de impact die COVID-19 heeft op uw omzet. Welke omzet valt er naar verwacht weg in de toekomst, bijvoorbeeld door faillissementen en opheffingen in uw klantenbestand? De analyse houdt rekening met de vier economische scenario's van het CPB, inzake de coronacrisis.

Lees meer over de Graydon Forecasting Analyse  Bekijk de leaflet