Home / Credit Management / Graydon Decision Model

Graydon Decision Model

Voor een uniforme beoordeling van al uw zakenrelaties
Beslismodel

Tot vandaag was het een select groepje experts dat bedrijfsgegevens en kredietrapporten van klanten en prospecten analyseerde en interpreteerde. Op basis van die gegevens beslisten zij vervolgens om bedrijven te accepteren (onder bepaalde voorwaarden) of af te wijzen. Toch gebeurde die evaluatie niet altijd op dezelfde manier. Manuele beoordelingen zijn namelijk afhankelijk van individuele kennis. Met het Graydon Decision Model behoort een subjectieve interpretatie tot het verleden.

Het Graydon Decison Model vertaalt uw acceptatiebeleid via een aantal parameters naar business rules. De uitkomst is meteen een beslissingsvoorstel op basis van de scores die u persoonlijk heeft vastgelegd. Naargelang sector, bedrijfstype of uw risk-appetite tekent u verschillende beslismodellen uit. Zo creëert u een acceptatieproces op maat en vermijdt u subjectieve en tijdrovende beoordelingen van gegevens.

Voortdurend optimaliseren

Uw archief registreert automatisch elke check die u uitvoert. Op die manier kunt u uw acceptatieproces meten en bijsturen, om zoveel mogelijk klanten op een veilige manier te accepteren. Door uw modellen geregeld te testen en aan te passen, optimaliseert u voortdurend uw acceptatieproces. Sneller en flexibeler dan wanneer u een manueel beleid voert.

Kortom, met het Graydon Decision Model:

  • Bent u niet langer afhankelijk van een select groepje experts
  • Neemt iedereen in uw bedrijf uniforme beslissingen
  • Bouwt u een acceptatieproces op maat, dat u eenvoudig kunt evalueren en bijsturen

Het Graydon Decision Model is in samenwerking met experts en neutrale partijen ontwikkeld. Feedback en ideeën zijn meegenomen in de ontwikkelingsdase, zodat het model voldoet aan de eisen van de gebruikers. Wilt u weten hoe de oplossing tot stand kwam en welk traject het heeft afgelegd? Lees er dan alles over op deze pagina.

Bekijk de leaflet