Graydon en de Publieke sector

Voor de volgende afdelingen binnen gemeenten heeft Graydon betekenisvolle oplossingen ontwikkelt:

Alle oplossingen zullen op deze pagina worden toegelicht. Op deze pagina leest u meer over analyses voor gemeenten.

Of laat direct uw gegevens achter

vergrootglas gemeenten.png

Oplossingen voor gemeenten

Economische zaken

Welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar in het economisch klimaat van uw gemeente? Wat valt er op bij lokale ondernemers, en welke impact van COVID-19 wordt er verwacht binnen het lokale ondernemerslandschap?

U kunt verschillende analyses op diverse niveaus inzetten om te achterhalen wat er speelt binnen uw gemeente, en welke bedrijven uw hulp het beste kunnen gebruiken. Zo kunt u zeer gericht inzicht krijgen welke ondernemingen er in een gebied gevestigd zijn, hoe het economisch klimaat is, de historische gegevens, acquisitiemogelijkheden en de kwetsbaarheid.

U wilt uw middelen tenslotte effectief besteden, en bijvoorbeeld voorkomen dat u geld stopt in bedrijven die voor de Coronacrisis op omvallen stonden. Door het analyseren van zowel historische data als de actuele impact en de toekomstige verwachte impact, kunt u op data gebaseerde besluiten maken over het verlenen van steun.

Door middel van een Gebiedsanalyse kunt de trends en ontwikkelingen vergelijken over verschillende buurten, wijken of zelfs postcodegebieden. Ook kunt u verschillende segmenten en sectoren met elkaar vergelijken. Zo krijgt u direct zicht op mogelijkheden en kansen binnen uw gemeente. Op die manier kunt u op data beargumenteerde beslissingen nemen over de toekomstige ontwikkelingen van het aangegeven gebied.

Bovendien geven de inzichten uit de gebiedsanalyse u een goed beeld van het huidige lokale ondernemerslandschap. Welke segmenten of sectoren zijn kwetsbaar door een ophoping van faillissementen, doorstarters of nieuwe oprichtingen? En waar ziet u veel bestuurlijke wijzigingen bij lokale ondernemers? Met deze informatie kunt u anticiperen op kwetsbaarheid door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden.

  • Blog  Gemeenten in financiële problemen door coronacrisis: dit kunnen ze doen
  • Leaflet  Graydon Forecasting Analyse voor gemeenten

Laat uw gegevens hier achter

Inkoop

Als gemeente wilt u het liefst aanbestedingen doen aan lokale partijen. Maar welke lokale partijen zijn er, en welke partij is het meest geschikt?

Bij de keuze voor een leverancier wilt u geen risico’s over het hoofd zien en wilt u belangenverstrengelingen voorkomen. U kunt door middel van de Graydon Leveranciersanalyse bijvoorbeeld inzicht krijgen in de prestatie van huidige leveranciers ten opzichte van de markt, potentiële interessante leveranciers voor de toekomst en de financiële positie van deze leveranciers. Een financiële screening van uw relatienetwerk voorziet u als inkoper van actuele leveranciersinformatie

Door het in kaart brengen van de voor u belangrijkste leveranciers kunt u uw leveranciersmanagement structureel verbeteren, en tegelijkertijd lokale ondernemers ondersteunen. Daarbij kunt u ervoor kiezen uw strategische leveranciers te monitoren, zodat u op de hoogte blijft van relevante veranderingen in hun (financiële) situatie. U bepaalt zelf van welke leveranciers u op de hoogte wilt blijven, en welke informatie er voor u relevant is.

Laat uw gegevens hier achter

wikiLEVman.jpg

Sociaal domein

Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beleid binnen het sociaal domein. Daarbij dient de gemeente de financiële uitgaven voor haar rekening te nemen.

Echter, het is bekend dat fraude veel voorkomt binnen dit domein. Het is daarom cruciaal voor gemeenten om zorgaanbieders te identificeren, en inzicht te krijgen in wie de UBO (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) achter een aanbieder is, welke historie de aanbieder kent, de risicoclassificatie van de aanbieder en bijzonderheden in het netwerk van de aanbieder. De financiële positie van de aanbieder kan zo ook in overweging worden genomen. Wat valt er op wanneer u naar de financiën van de zorgaanbieders kijkt?

De oplossingen van Graydon stellen u in staat hier op laagdrempelige wijze mee aan de slag te gaan. U kunt deze informatie voor zowel voor individuele partijen als voor uw gehele portefeuille opvragen. U kunt er daarbij zelfs voor kiezen om de zorgaanbieders te monitoren, zodat u een melding ontvangt wanneer er relevante wijzigingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een bestuurswijziging, negatieve media-aandacht, een wijziging van de rechtsvorm of een verandering in de financiële positie van de zorgaanbieder.

  • Blog  Bestrijding zorgfraude: wacht niet tot nieuwe wet met screenen van nieuwe zorgaanbieders
  • Video  UBO identificeren
  • Whitepaper  Customer Due Dilligence

Laat uw gegevens hier achter

whitepaper banner.jpg

 

Vergunningen en ondermijning

Dankzij de Wet Bibob hebben bestuursorganen recht om te onderzoeken of de aanvrager betrouwbaar en integer is. Dit legt een verantwoordelijkheid bij gemeenten. Ondernemers krijgen met de Wet Bibob te maken bij specifieke vergunningen, bij aanbestedingen via de overheid en bij bepaalde aanvragen voor subsidies.

Graydon levert een belangrijke bijdrage in het geven van inzichten in de aanvrager aan de gemeente, door middel van een screening voor Wet Bibob. Hoe is het netwerk van de aanvragende onderneming en persoon opgebouwd, en wat valt er op? Is de aanvrager bijvoorbeeld betrokken geweest bij eerdere faillissementen, opheffingen of andere bijzondere bestuurlijke activiteiten? En komen de opgegeven gegevens overeen met de daadwerkelijke informatie? U kunt ervoor kiezen zowel individueel als op portefeuilleniveau een screening uit te voeren.

Door het uitvoeren van een screening kunnen gemeenten inzicht krijgen in kwetsbare sectoren. Dit zijn branches waar veel ontwikkelingen te zien zijn, zoals een feestwinkel die in de aanloop naar Carnaval wordt opgezet en daarna wordt opgeheven. Andere opvallende zaken in een gemeente die kunnen worden bestempeld als kwetsbaar, zijn bijvoorbeeld kapsalons waar alleen cash betaalt kan worden of fotozaken die ondanks concurrentie van webwinkels als Albelli en HEMA heel goed lijken te lopen. Waar u als gemeente de grens legt, bepaalt u zelf. Informatie uit de screening voorziet u van middelen om gerichter mee te werk te gaan, zodat u niet voor ieder individueel bedrijf in actie hoeft te komen.

Naast het besparen van tijd zal dit ook helpen bij het efficiënt inrichten van uw lokale Wet Bibob beleid. Zo kan iedere gebruiker op een uniforme wijze het beleid naleven.

  • Leaflet  Versnel de onderzoeksprocedure van de Wet Bibob
  • Checklist  Het Bibob proces
  • Guide  Het Bibob informatieboekje
  • Persbericht  Bibob wetgeving blijft uitdaging voor gemeenten
  • Blog  Een sneller en efficiënter Bibob proces voor gemeenten

Laat uw gegevens hier achter

Meer informatie? We helpen u graag verder