Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker ervan in met deze disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, is slechts gepubliceerd om u een indruk te geven van onze dienstverlening. Graydon Nederland BV (hierna “Graydon”) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. 

De intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten bij Graydon, tenzij anders aangegeven. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of om niet dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.