Geplaatst op 11-02-2019 in Home / Downloads / Risk & Compliance

Checklist Bibob-proces

Stappenplan voor gemeenten

Door de Wet Bibob kunnen bestuursorganen, zoals gemeenten, voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun dienstverleningen. Hoewel het goed is dat gemeenten een sterkere informatiepositie hebben richting aanvragers, brengt het tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee.

Gemeenten moeten eerst zelf onderzoek doen, voor ze een zaak overdragen aan Bureau Bibob. Nu vraagt het Bibob-onderzoek veel tijd van gemeenten. Ook zijn de juiste bronnen niet altijd voorhanden. Bovendien ontbreekt het vaak aan een eenduidige Bibob-procedure, waardoor elke onderzoeker een aanvraag anders beoordeelt. Met deze checklist helpen wij u op weg naar een eenduidig beleid en de juiste bronnen voor een gedegen Bibob-onderzoek.

Download de Bibob-checklist en lees onder meer:

  • Hoe u een goed beeld krijgt van de aanvrager
  • Hoe u het netwerk van de aanvrager in kaart brengt
  • Hoe u het Bibob-beleid kunt versnellen
  • Hoe een eenduidig beleid eruit kan zien
  • Welke bronnen u bij elke stap kunt gebruiken