Geplaatst op 05-05-2014 in Home / Downloads / Risk & Compliance

SRA

Lees hier de klantcase van SRA
SRA_Klantcase

"Graydon denkt met ons mee en komt met passende oplossingen"
Amida Elmoudni, Productmanager

Vraag aan Graydon

Met de komst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), ontstond bij bedrijven de noodzaak om mogelijke risico’s bij relaties te checken. SRA, een vereniging van 370 zelfstandige accountantskantoren, is een samenwerking met Graydon aangegaan zodat haar leden efficiënt en met diepgang inzicht krijgen in de bedrijfsstructuur en mogelijke integriteitrisico’s in het relatienetwerk van haar cliënten.

Hoe helpt Graydon?

De WWFT heeft als gevolg dat de identiteit, de eigendoms- en de zeggenschapsstructuur van cliënten bekend moeten zijn en ongebruikelijke transacties gemeld worden. Bedrijven zijn dus verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek, om zo fraude te voorkomen. SRA-leden kunnen bij Graydon hun gehele relatienetwerk (natuurlijke- en rechtspersonen) controleren op 86 punten, zoals aanwezigheid van het bedrijf op internationale sanctielijsten, risicoadressen en betrokkenheid van bestuurders bij faillissementen.

Resultaten

Inmiddels maken ongeveer 40 SRA-accountantskantoren gebruik van deze integriteitstoets én andere producten, zoals KvK uittreksels. “Directe efficiencyslag voor onze leden is het uniform uitzetten van hun acceptatiebeleid. Alle relaties worden namelijk op dezelfde manier gecontroleerd en gedocumenteerd op 86 opmerkelijke situaties,” aldus Amida Elmoudni, productmanager SRA. “Nu ze bij Graydon alle informatie gebundeld krijgen, besparen zij bovendien tijd.”