Wat is een Graydon rating?

De Graydon rating toont op overzichtelijke wijze de kredietrisico. Naast de grafische weergave, wordt de Graydon rating uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de AAA rating de hoogst mogelijke rating is. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het kredietrisico. De 11 mogelijke ratings zijn : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, NR. Hierbij geeft D aan dat de klant in staat van insolventie verkeert (faillissement, surseance of WSNP in geval van eenmanszaken). NR geeft aan dat geen rating vastgesteld kon worden, in de regel omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. 

Berekening Graydon rating

De rating wordt vastgesteld met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke kenmerken). De uitkomst hiervan is een PD, een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Op basis van de PD, mate van beschikbaarheid van informatie en mogelijke extra check op bedrijfsactiviteiten wordt vervolgens de Graydon rating vastgesteld.

Graydon Rating     Omschrijving

AAA                      Het kredietrisico is zeer laag.

AA                         Het kredietrisico is laag.               

A                            Het kredietrisico is laag.

BBB                       Het kredietrisico is gemiddeld.

BB                         Het kredietrisico is gemiddeld.

B                            Het kredietrisico is gemiddeld.

CCC                       Het kredietrisico is verhoogd.

CC                         Het kredietrisico is verhoogd.

C                            Het kredietrisico is zeer hoog.

D                            De onderneming is insolvent.

NR                         Er kan geen rating vastgesteld worden.