Wat is een PD-rating?

De PD-rating toont op overzichtelijke wijze de kans op wanbetaling. Naast de grafische weergave, wordt de PD-rating uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de Triple AAA rating de hoogst mogelijke rating is. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het kredietrisico. De 11 mogelijke ratings zijn : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, NR. Hierbij geeft D aan dat de klant in staat van insolventie verkeert (faillissement, surseance of WSNP in geval van eenmanszaken). NR geeft aan dat geen rating vastgesteld kon worden, in de regel omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. De kans op wanbetaling verdubbelt telkens als de rating 1 stap daalt.

Berekening PD-rating en PD%

De kans op wanbetaling wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke, veelal negatieve kenmerken). De uitkomst hiervan is een PD%, een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Dit PD% wordt vervolgens vertaald naar een PD-rating en de kans op wanbetaling voor vereenvoudigde interpretatie. 

PD-Rating            Omschrijving

AAA                      De kans op wanbetaling is zeer laag.

AA                         De kans op wanbetaling is laag.               

A                            De kans op wanbetaling is laag.

BBB                       De kans op wanbetaling is gemiddeld.

BB                          De kans op wanbetaling is gemiddeld.

B                             De kans op wanbetaling is gemiddeld.

CCC                       De kans op wanbetaling is verhoogd.

CC                          De kans op wanbetaling is verhoogd.

C                             De kans op wanbetaling is zeer hoog.

D                            De onderneming is insolvent.

NR                         Er kan geen rating vastgesteld worden.