Tijssen CS Accountants & Adviseurs

Lees hier de klantcase van Tijssen

                “Met de Customer Due Diligence oplossing van Graydon hebben wij meer tijd voor onze                          klanten”

                 Ben Hubbers

Vraag aan Graydon

Hubbers: ‘Een aantal maanden terug ontvingen wij een mailing van SRA (vereniging van 370 zelfstandige accountantskantoren) waarbij gewezen werd op de mogelijkheden om via Graydon aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) te kunnen voldoen. De WWFT schrijft voor dat bedrijven hun klanten uniform dienen te toetsen, waarbij de uiteindelijk belanghebbende personen (UBO) geïdentificeerd en gecontroleerd dienen te worden op sanctie- en landenlijsten, PEP lijsten, controlelijsten en negatieve publiciteit. Tot nu toe deden we dit zelf via bijvoorbeeld de KvK, lokale media en Google. Dit was echter een tijdrovend proces waarbij het ook niet altijd duidelijk was of de informatie afdoende was. Vandaar dat wij destijds onze interesse hebben getoond in de mogelijkheden bij Graydon.’

De uitdaging:

  • UBO’s inzichtelijk maken
  • Risico inschatting

Hoe helpt Graydon?

‘Allereerst heeft Graydon al onze clienten gescreend; een zogenoemde nulmeting. Er is toen gecontroleerd of van alle bedrijven de UBO’s bekend waren en of er Customer Due Diligence (CDD) zaken aan het licht kwamen. Onderdeel hiervan zijn de compliance checks die Graydon uitvoert: de PEP check, sanctielijsten check en negatieve media. Hiervan ontvingen we een rapportage. Gelukkig vielen al onze klanten
in de risicocategorie ‘laag’. Hierna hebben we afgesproken om dit voor elke nieuwe client uit te voeren. Samen met een jaarlijkse monitoring van onze clienten voldoen we hiermee aan de WWFT verplichting’.

De oplossingen:

  • Graydon Customer Due Diligence bestaande uit de UBO search en compliance check
  • Monitoring

Resultaten

‘Graydon neemt de hele screening van onze klanten uit handen, waardoor wij efficiënter werken en ons helemaal kunnen concentreren op de klant. Bovendien geeft het ons een goed gevoel dat we middels de tools en inzichten van Graydon uniform en efficiënt kunnen voldoen aan de WWFT’.

De resultaten:

  • Efficiëntere inrichting van onze werkzaamheden
  • Meer tijd om te concentreren op de klant
  • Kunnen voldoen aan de WWFT
  • Uniforme manier van screening

Download hier de klantcase van Tijssen