press release

Corona zet rem op groei Nederlandse bedrijvigheid

Amsterdam, 17 augustus 2020 – Ondanks de coronamaatregelen is de Nederlandse bedrijfspopulatie in het eerste half jaar van 2020 gegroeid met bijna 81.000 bedrijven. Deze toename is minder groot dan in de eerste zes maanden van 2019. Dat komt vooral doordat er veel minder bedrijven zijn gestart in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

In totaal zijn er in de eerste helft van 2020 136.798 nieuwe bedrijven gestart. “Waar er vorig jaar nog een sterke stijging was van het aantal startende bedrijven, is dit jaar sprake van een daling van 3,7 procent”, zegt Gert van den Berg van Graydon. Er is vooral een afname te zien halverwege de eerste helft: begin dit jaar zagen 80.666 bedrijven het levenslicht, in het tweede kwartaal ging het om 56.132 bedrijven (-30,4%). Van den Berg: “Of deze daling aan de coronacrisis is toe te schrijven is nog lastig te zeggen, want ook in andere jaren zien we een piek in het aantal nieuwe bedrijven in het eerste kwartaal. Maar ongetwijfeld zijn er ondernemers geweest die hun plannen voor een nieuw bedrijf voorlopig in de ijskast hebben gezet.”

Uit de cijfers van Graydon blijkt verder dat het aantal faillissementen licht is gestegen naar 2.000 in het eerste half jaar, 2,6 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. “Sinds eind vorig jaar zien we al dat de faillissementen langzaam aan het toenemen zijn. Desondanks ligt het aantal nog steeds op een laag niveau. De voorspelde faillissementsgolf als gevolg van de coronamaatregelen is vooralsnog dus uitgebleven, al verwachten we wel dat we een verdere toename zullen zien in het derde en vierde kwartaal. De afgelopen maanden konden veel bedrijven immers gebruikmaken van de financiële noodregelingen van de overheid en het is de vraag hoe lang deze maatregelen effectief blijven”, aldus Van den Berg. Verder is ook het aantal bedrijven dat om andere reden gestopt is (53.855), toegenomen. De netto-groei, die wordt berekend door het aantal nieuwe bedrijven te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen, komt uit op 80.943 en ligt daarmee 7,4 procent lager dan in het eerste half jaar van 2019.

Nieuwe webshops stuwen groei Groot- en Detailhandel

Waar vrijwel alle sectoren in de eerste helft van 2020 een kleinere netto-groei laten zien dan in 2019, is de netto-groei van de Groot- en Detailhandel juist met ruim 30 procent gestegen. In deze sector zijn in het eerste half jaar 20,4 procent meer starters geregistreerd. De coronacrisis heeft vooral de handel via internet een boost gegeven: 90 procent van de startende bedrijven in de Groot- en Detailhandel betrof een webshop. De Landbouw & Visserij is een andere sector die harder is gegroeid dan vorig jaar. Behalve door een toename van het aantal starters (met name in de Akker- en tuinbouwdienstverlening en de Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren), komt dat door een lager aantal faillissementen (-18,8%). In andere sectoren is het aantal failliete bedrijven juist gestegen, het meest in het Onderwijs (+36,4%), de Overige dienstverlening (+29,3%) en de Horeca (26,8%). Van den Berg: “Dit zijn ook sectoren die een zware impact ondervonden van de coronamaatregelen, maar gezien de stijgende trend die al gaande was, is het nog te vroeg om te stellen dat er een direct verband is.” Verder zijn er ook sectoren waar beduidend minder bedrijven failliet zijn gegaan dan in de eerste helft van 2019, zoals de Energiesector (-66,7%) en de Water- en afvalverwerking (-33,3%).

Groei in de randprovincies

Groningen en Friesland zijn de enige twee provincies die in de eerste zes maanden van dit jaar een lichte stijging van de netto-groei laten zien ten opzichte van het eerste half jaar van 2019. In Friesland is met name sprake van een daling van het aantal failliete (-5,6%) en opgeheven (-6,4%) bedrijven, terwijl de gestegen netto-groei in Groningen juist veroorzaakt wordt door een toename van het aantal starters (+2,2%). Een kleine stijging van het aantal starters is ook te zien in Limburg (+1,6%) en Zeeland (+1,1%). In de Randstad is juist sprake van een daling van de netto-groei, met name in Utrecht (-13,8%) en Noord-Holland (-13,0%). In beide provincies zijn ruim 8 procent minder starters geregistreerd dan in de eerste zes maanden van 2020 en in Noord-Holland is ook het aantal failliete bedrijven met ruim een kwart gestegen.

Search

Download hieronder de volledige Graydon Kwartaalmonitor H1 en Q2 2020

Gelijkaardige publicaties