press release

Driekwart van de zwaar getroffen bedrijven komt nu niet in aanmerking voor financiële tegemoetkoming

Amsterdam, 19 mei 2020 – Van alle bedrijven die bovengemiddeld zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, komt 72,7 procent niet in aanmerking voor de eenmalige compensatie van €4.000 euro. Met name bouwbedrijven kunnen geen aanspraak maken op deze financiële overheidssteun. In totaal geldt de beleidsregel ‘tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS) voor 726.876 bedrijven, oftewel 28,3 procent van de Nederlandse bedrijfspopulatie. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

“De analyse van onze data-analisten toont dus aan dat het overgrote deel (71,7%) van de Nederlandse bedrijven niet in aanmerking komt voor de TOGS-regeling”, aldus Mandy Stevens, commercieel directeur van Graydon. “Dit betreft ruim 1,8 miljoen bedrijven die niet aan één of meerdere gestelde voorwaarden voldoen, terwijl in 26,5 procent van de gevallen wel sprake is van een bovengemiddeld zware impact van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering.” Het gaat daarbij met name om de bouw- en timmerbedrijven (gezamenlijk 84.514 bedrijven), die vooral op de (middel)lange termijn last ondervinden van het stilvallen van andere bedrijven. Ook de handel en reparatie van auto’s (14.468 bedrijven) en organisatie- en adviesbureaus (11.939 bedrijven) vallen buiten de regeling. Stevens: “Deze analyse laat dus zien welke sectoren in het volgende steunpakket van de overheid extra aandacht verdienen.”

TOGS-regeling voor ruim 183.000 zwaar geraakte bedrijven

Van de ruim 726.000 bedrijven die wel in aanmerking komen voor de TOGS-regeling ondervinden 183.058 bedrijven (27,3%) een bovengemiddeld zware impact van de coronamaatregelen. Daarentegen heeft 37,8 procent van de bedrijven juist te maken met een relatief kleinere impact, maar kunnen desondanks wel aanspraak maken op de eenmalige gift van 4.000 euro. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de alternatieve genezers en overige paramedische praktijken (39.863 bedrijven). Ook toont de analyse aan dat de impact op de zogenoemde 'contactberoepen' geleidelijk minder wordt, nu ze weer open zijn.

Financiële gezondheid

De overheid roept bedrijven op alleen gebruik te maken van de regeling wanneer zij deze echt nodig hebben. Toch is de financiële gezondheid van bedrijven niet als criterium opgenomen. Stevens: “Zou je daar wel naar kijken, dan blijkt dat een derde (30%) van de bedrijven die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, financieel gezond was voor de coronacrisis. Van die gezonde bedrijven die in aanmerking komen, ondervindt 48,3 procent een lage impact van de coronamaatregelen. Het zijn dit soort bedrijven die door de overheid gevraagd worden geen aanspraak te maken op de regeling. Op die manier kunnen de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden besteed kunnen aan ondernemers die het écht nodig hebben.”

Regionale verschillen

In de analyse is ook op gemeenteniveau gekeken naar het aandeel van de bedrijfspopulaties dat in aanmerking komt de TOGS-regeling. Daaruit blijkt dat verhoudingsgewijs in Haaksbergen (57,6% van de bedrijfspopulatie), Putten (56,3%) en Woudenberg (54,5%) de meeste bedrijven in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming.

Graydon Covid-19 schokbestendigheidsscore 

Eerder becijferde Graydon al hoeveel bedrijven bovengemiddeld hard geraakt worden door de huidige coronamaatregelen. Data-analisten ontwikkelden hiervoor de Graydon Covid-19 schokbestendigheidsscore om beter inzicht te kunnen geven op de financiële gezondheid van bedrijven in deze uitzonderlijke tijden. De data op basis van de Graydon Covid schokbestendigheidsscore is afgezet tegen de voorwaarden van de TOGS-regeling om in kaart te brengen in hoeverre deze regeling de zwaargetroffen sectoren dekt. Deze inzichten kunnen helpen om de steunmaatregelen vanuit de overheid verder aan te scherpen.

Gelijkaardige publicaties