Analyses

Neem betere beslissingen op basis van uw en onze data

Als bedrijfsinformatiespecialist beschikt Graydon over een enorme database met gestructureerde en ongestructureerde data. Door deze data te ontsluiten, te ordenen en te combineren, maken we voorspellende analyses, modellen en scores op het gebied van Credit Management, Market Information en Risk & Compliance. Dit levert waardevolle inzichten op die u in staat stellen om beter zakelijke beslissingen te nemen en uw business te laten groeien.
datacenter
SPECIALISTENWERK

Om uit te besteden

Graydon heeft een aantal vaak gevraagde analyses gestandaardiseerd. Daarnaast beschikken we over een team van data scientists om specifieke bedrijfsvraagstukken of maatanalyses uit te voeren. Ontbreekt het u aan data, tools of expertise om dit zelf te doen? Onze specialisten denken graag met u mee.

Analyses

Risicoanalyse

Deze analyse, gemaakt op basis van uw eigen klantdata, laat zien wie uw belangrijkste klanten zijn, welke klanten de hoogste omzet opleveren en van welke leveranciers u het meest afhankelijk bent. Met dat inzicht weet u waar mogelijke risico’s en kansen liggen voor uw bedrijf. 

Leveranciersanalyse

Als een leverancier niet aan zijn verwachtingen kan voldoen, dan heeft dat een onmiddellijke impact op uw bedrijfsvoering. Deze analyse vertelt u  welke leveranciers een (financieel) risico vormen en hoe ze presteren ten opzichte van elkaar en de markt.  

Marktanalyse

Denkt u eraan om uw bestaande marktsegment uit te breiden of een nieuwe markt aan te boren? Met de Graydon Marktanalyse bepaalt u uw eigen marktpositie en krijgt u per segment inzicht in alle starters, faillissementen, groeiers en kredietscores. Zo analyseert u op basis van concrete cijfers trends, voorspelt u toekomstige ontwikkelingen en neemt u weloverwogen beslissingen.

Vestigingsanalyse

Wilt u een nieuwe vestiging openen of wilt u uw huidige vestigingen met elkaar vergelijken? Voor een juiste vergelijking tussen vestigingen kunt u niet alleen naar de financiële resultaten kijken, maar zult u ook rekening moeten houden met de samenstelling van het gebied. Met deze analyse weet u hoe uw vestigingen presteren en waar er kansen liggen. 

Forecastinganalyse

In een periode van discontinuïteit, is het belangrijk om te weten hoe de omzet van uw bedrijf zich ontwikkelt. Wat is de impact van bv. de coronapandemie op uw klantenportefeuille? En welke effecten heeft dit nu en in de toekomst op de omzet van uw bedrijf? Met de Forecastinganalyse simuleert u verschillende economische scenario's.

Sectoranalyse

Wilt u inzicht in de ontwikkeling van specifieke sectoren? De Graydon Sectoranalyse vertelt u alles over het aantal starters en stopzettingen binnen dit segment, welke bedrijven gaan groeien of krimpen en de financiële gezondheid van de bedrijven in deze sector. Dit stelt u in staat om uw commerciële aanpak gericht vorm te geven. 

Gemeenteanalyse

Met deze analyse krijgt u een overzicht van alle relevante (financiële) informatie over alle organisaties binnen uw gemeente. De Gemeenteanalyse geeft u een houvast om een gepast beleid uit te tekenen voor uw lokale economie.

City Dashboard

Het Graydon City Dashboard is een onmisbaar platform voor iedereen die wil weten hoe steden en gemeenten presteren en evolueren op economisch vlak. Burgemeesters en gemeentebesturen, maar ook overheidsdiensten, politieke partijen en consultancy-bedrijven vinden er een schat aan informatie in terug.
 

DNA-analyse

Een DNA-analyse bezorgt u aan de hand van verschillende karakteristieken een beeld van uw ideale klant. Daarnaast wijst ze u op kansen en risico’s in uw klantenportefeuille. Ideaal om procedures in te richten voor verschillende types klanten en om prioriteiten te bepalen. Want u richt uw pijlen beter op financieel stabiele klanten die groei in het vooruitzicht hebben. 

Analyse op maat

Groeiende bedrijven maken slim gebruik van hun gegevens om de juiste strategische beslissingen te nemen. Deze informatie is echter niet altijd beschikbaar of makkelijk te ontsluiten. Voor een analyse op maat profiteert u van onze expertise, onze geavanceerde systemen en tal van unieke databronnen die we kunnen inzetten.

Resources

Beslis op basis van data