Scores

Uit data valt een schat aan informatie te halen. Het komt erop aan de relevante data te verzamelen, te combineren, te analyseren en vervolgens om te zetten naar waardevolle inzichten. Bij voorkeur in de vorm van een eenvoudig te interpreteren score, die het mogelijk maakt om snelle en efficiënte beslissingen te nemen.

laptop1
DATA SCIENTISTS DIE MEEDENKEN

De kans dat.......

Een score verwijst steeds naar ‘de kans dat …’. De rest mag u zelf invullen, want door de hoeveelheid aan data en de technologische mogelijkheden die beschikbaar zijn, is vandaag zowat alles te voorspellen. Wat wilt u voorspellen? Onze data scientists denken graag met u mee

Scores

Kredietlimiet

Het kredietlimiet vertelt u hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken. Gebruik het om snel, uniforme beslissingen moet nemen. Maar let op, het gaat om een advies. Een bedrijf kan zwak scoren op vlak van kredietlimiet, maar hoeft daarom nog geen slechte betaler te zijn. Houd dus met meerdere parameters rekening.

Betaalscore

Bedrijven met een financieel zwakker plaatje kunnen best goede betalers zijn. Daarom is het betaalgedrag en de betaalscore een mooie aanvulling op het kredietlimiet. Los van het feit of de klant u wel of niet kan betalen, vertelt de betaalscore of de klant dat ook zal doen.
 

Multiscore

De multiscore bundelt alle relevante informatie waarover Graydon beschikt in één score om een onderneming op middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen. De multiscore is vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie en wordt onder andere ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen of gericht nieuwe klanten te werven. 

Groeiverwachting

De groeiverwachting geeft een unieke indicatie over de potentiële groeikansen van een bedrijf. Ze bekijkt in welke mate een onderneming haar eigen groei kan financieren, zonder onmiddellijk beroep te doen op extern kapitaal. Bedrijven richten hun inspanningen nu eenmaal beter op (potentiële) klanten waar potentieel te vinden is. De groeiverwachting is dan ook een ideaal segmentatiecriterium.

Opheffingscore

De opheffingscore gaat na hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen 12 maanden ophoudt te bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar door ontbinding, fusie, overname of stopzetting. Bijzonder jammer voor alle inspanningen die u gedaan heeft om de klant aan boord te houden als die er dan toch mee ophoudt. Met de opheffingscore kunt u dit voorspellen.
 

Graydon Covid-19 score

De Graydon COVID-19 impact score geeft aan in welke mate een bedrijf door de coronacrisis wordt belemmerd in het voortzetten van haar gebruikelijke bedrijfsvoering. Deze score is gebaseerd op de huidige Opheffingsscore. In de Covid-19 impact score wordt tevens rekening gehouden met geografische gegevens van het RIVM, de impact van de sector waarin een bedrijf actief is, het aantal werkzame personen in een bedrijf en de regelingen die in die per land beschikbaar zijn om specifieke sectoren of bedrijven te stimuleren (NOW regeling). Het model is dynamisch: het wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van signalen vanuit de markt en nieuwe regelingen vanuit de overheid. Het model is dus, net als de werkelijkheid, aan verandering onderhevig

Augur score

Augur is ontworpen voor elk type bedrijf. De score zorgt voor een betere besluitvorming gedurende de volledige kredietcyclus. Van nieuw krediet verstrekken, bewaking en beheer van bestaande rekeningen, tot klantenportefeuilles screenen op financiële gezondheid en de optimalisatie van het schuldbeheer.

Graydon rating

De Graydon Rating toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. U hebt er alle belang bij om deze klant te behouden. Voor bedrijven met een lage Graydon-rating kunt u een andere strategie en manier van benadering bepalen. Zoals vooraf factureren of een samenwerking volledig vermijden.

Schokbestendigheidscore

De score geeft aan in welke mate een bedrijf een periode van verminderde activiteit of volledige sluiting kan doorstaan. In welke mate heeft het dus voldoende reserves om, in eerste instantie zonder externe (financiële) steunmaatregelen, deze periode te overleven? Geen voorspelling, maar een weerspiegeling van de harde realiteit.

Score op maat

Graydon ontwikkelde op basis van verschillende databronnen een aantal generieke scores en voorspellende modellen. Klanten maken er gebruik van om hun beslissingsprocessen te ondersteunen. Innovatieve bedrijven gaan nog een stap verder. Ze gaan op zoek naar scores op maat, die ze kunnen implementeren om hun interne processen verder te optimaliseren. Deze ultieme score die ‘de kans op …’ aangeeft, zorgt ervoor dat uw organisatie een enorme stap vooruit kan zetten.

Resources

Beslis op basis van data