De onmisbare inzichten in de waarden van het klantenbestand
Terug naar overzicht
blog

De onmisbare inzichten in de waarde van het klantenbestand

Dit artikel verscheen eerder op de website van CustomerTalk

Dat uw klantenbestand waarde heeft, is evident. Want zonder klanten houdt uw onderneming op te bestaan, zelfs wanneer uw product of dienst innovatief en uniek is. Alles laat zich uitdrukken in cijfers – ook de waarde van uw klantenbestand. De waarde van uw klantenbestand wordt bepaald door de omzet die groepen klanten genereren. Deze groepen zijn herkenbaar aan de hand van aankoopkenmerken van die klanten. Maar heeft u ook inzicht in (de evolutie van) die waarde? En welke risico’s u loopt wanneer dat niet inzichtelijk is? Dit blog leert u welke inzichten u kunt halen uit de evolutie van uw klantwaarde en vertelt over de risico's die u loopt zonder die inzichten.

Inzicht in uw klantenbestand

Op basis van de waarde van uw totale klantenbestand valt er heel wat te vertellen over de financiële gezondheid van uw onderneming. Deze informatie kunt u weer gebruiken voor het maken van slimme keuzes en het uitvoeren van gerichte acties. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat u wilt weten welke geldstromen uw onderneming in de toekomst op gang brengt. En of die in lijn liggen met wat verwacht wordt of dat u moet bijsturen om uw financiële doelstellingen te halen. Uw inkomsten – en dus uw klanten – zijn hierbij bepalend. Het is dus van belang om inzicht te hebben in de ontwikkeling van uw klantenbestand, zodat u weet hoe uw bedrijfswaarde zich in de toekomst ontwikkelt.

Volume bepalend voor waarde en evolutie klantenbestand

Pas wanneer uw klantenbestand een zeker volume heeft, is het zinvol om uitspraken te doen over de waarde en de evolutie van dat klantenbestand. Op basis van een handvol klanten kunt u immers moeilijk iets zeggen over hoe uw onderneming er voor staat. Wanneer één klant wegvalt, gaat de hele cijfermassa schommelen en daaruit kunt u onmogelijk zinvolle informatie afleiden. Een groter klantenbestand levert dan ook meer betrouwbare – en dus meer bruikbare – data op over de financiële gezondheid van uw onderneming.

Gegevens die essentieel zijn voor het in kaart brengen van de waarde van uw klantenbestand zijn de nieuwe klanten die binnenkomen, de bestaande klanten die blijven en degenen die een andere leverancier opzoeken. Hiermee ziet u in één oogopslag welke bewegingen plaatsvinden en wat het nettoresultaat is – en dus de impact op het klantenbestand als geheel. Ziet u bijvoorbeeld dat er over een bepaalde periode veel klanten zijn vertrokken, dan is het raadzaam om in kaart te brengen of deze klanten een gemeenschappelijke deler hebben en of het te verwachten is dat vergelijkbare klanten ook vertrekken. Andersom is een korting voor loyale klanten een actie waarmee het behoud van klanten juist gestimuleerd kan worden.

Risico's voor het niet in kaart brengen van uw klanten

Als u geen aandacht besteedt aan de ontwikkeling van uw klantenbestand, loopt u het risico bepaalde ontwikkelingen binnen uw onderneming over het hoofd te zien. Zo is het best mogelijk dat uw verkoopteam mooie resultaten boekt en een hoog aantal nieuwe klanten weet binnen te halen. Maar misschien blijkt uit het totaalplaatje dat bestaande klanten massaal afhaken. Of ontdekt u dat deze nieuwe klanten slechts geringe afnemers zijn. Een ander risico loopt u wanneer u bij het opvolgen van bepaalde acties geen aandacht hebt voor de langere termijn.

Op de korte termijn kunt u het risico lopen dat de kosten de opbrengsten blijken te overstijgen, bijvoorbeeld wanneer u een campagne in het leven heeft geroepen voor het winnen van nieuwe klanten. Op het eerste gezicht leek deze campagne geen onlogische beslissing. Maar stel nu dat u abonnementen verkoopt en elke nieuwe klant met een tablet beloont. Dat tablet kan een kostenpost zijn die – samen met de kostprijs van de inspanningen van het verkoopteam – de opbrengst per nieuwe klant aan het einde van het eerste jaar negatief doet uitdraaien.

Voor op de lange termijn heeft u besloten dat die nieuwe klanten volgend jaar geen geschenk krijgen. Ze vragen dan ook geen verkoopinspanning. Elke klant die dan verlengt, zorgt voor directe winst. Wanneer blijkt dat 80 procent van de nieuwe klanten na een jaar zijn of haar abonnement verlengt, is het onverstandig aan het einde van datzelfde jaar de stekker uit de campagne te trekken omdat die niet winstgevend is op korte termijn. Wanneer de kostencomponent wegvalt, schieten de opbrengstcijfers immers pijlsnel de hoogte in.

Totaalplaatje klantenbestand is belangrijk

Dit voorbeeld laat zien dat slimme keuzes alleen gemaakt kunnen worden als je zicht hebt op het totaalplaatje van uw klantenbestand. Doet u dat niet, dan is de kijk die u heeft op de financiële gezondheid van uw onderneming mogelijk onvolledig, misleidend of zelfs ronduit foutief. En dat zou zonde zijn.

Meer weten

Meer weten over kansen halen uit uw klantenbestand? Dan is een van de Analytics oplossingen wellicht iets voor u. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Meer weten over Analytics

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...