Hoe komt Graydon tot een credit score?
Terug naar overzicht
blog

Hoe komt Graydon tot een credit score?

Een kredietrapport geeft op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de credit score (ook wel credit rating genoemd) kunt u dan ook beslissen of u zaken met een bepaalde klant wilt doen en welke (betalings)voorwaarden daarbij passen. Maar waaruit bestaat zo’n credit score of credit rating eigenlijk precies? Een kijkje in de keuken van Graydon.

De credit score of credit rating van Graydon

Als u een kredietrapport van Graydon opvraagt, vindt u daarin informatie verdeeld over 5 secties: algemene gegevens, financiële module, relaties, jaarrekening en kans op wanbetaling. Vooral dat laatste deel is uiteraard interessant als u het debiteurenrisico van een klant wilt inschatten. Graydon berekent de credit score hiervoor met een complex model waarin zaken uit de eerste delen van het kredietrapport (zoals het jaar van oprichting, ratio’s in de jaarrekening, betaalgedrag, marktontwikkelingen en bedrijfshistorie) zijn opgenomen. Dit worden ook wel ‘riskdrivers’ genoemd. Deze risk drivers hebben invloed op de Graydon score en de Graydon rating - die op hun beurt weer leiden tot een Credit Flag en kredietadvies. Al deze onderdelen worden in het kredietrapport beschreven. In het kort:

  • Graydon score, ofwel de Probability of Default score, staat bij Graydon voor de kans op faillissement binnen één jaar. De Graydon score wordt altijd uitgedrukt in een percentage en is de meest nauwkeurige score die Graydon kent. Met de Graydon score als basis kan Graydon de GRaydon rating en ERC vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar alle risk drivers.
  • De Graydon rating geeft een eenvoudige interpretatie van de kans op wanbetaling die binnen één jaar kan optreden. Graydon kiest voor het begrip wanbetaling, omdat niet elk bedrijf met een lage Graydon rating daadwerkelijk technisch failliet zal gaan. De kans dat facturen onbetaald blijven, is dan echter wel hoger. Deze classificatie loopt van AAA tot C.
  • ERC, ofwel de European Risk Classification, is een scoreschaal die met internationale partners is afgesproken. Deze loopt van 5 (laag risico) naar 1 (hoog risico). Bedrijven die naast rapporten van Graydon ook andere rapporten ontvangen, kunnen de score hiermee eenvoudig vergelijken.
  • Credit Flag is de meest vereenvoudigde uitkomst van het scoremodel en werkt als een stoplicht. Rood = Graydon vindt het niet verantwoord om aan voorfinanciering te doen. Een optie kan zijn om alleen in zee te gaan als de klant vooraf betaalt. Er moet dus goed gekeken worden naar passende leveringsvoorwaarden. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico (dus ook hier is het verstandig aangepaste afspraken te maken, zoals deelleveringen). Groen = kredietverlening levert volgens de gegevens weinig problemen op.
  • Kredietadvies is het maximaal geadviseerde bedrag waartegen volgens Graydon kortlopend krediet kan worden verleend. Dit bedrag kan variëren van 500 euro tot 5 miljoen euro.

Vraag een credit check aan

Welke bronnen gebruikt Graydon?

De credit score of credit rating wordt berekend op basis van informatie uit duizenden bronnen met verschillende wegingsfactoren, waartussen een verband wordt gelegd. De belangrijkste bronnen die Graydon hiervoor gebruikt zijn:

  • Jaarrekeningen. Jaarlijks verwerkt Graydon ongeveer 700.000 jaarrekeningen. Deze gegevens vormen vaak de basis van de beoordeling. 
  • De Kamer van Koophandel levert basisgegevens, zoals de leeftijd van een bedrijf, omvang, rechtsvorm, branche, aandeelhouders, participaties en bestuurders.
  • Rechtbanken. Hierbij gaat het om gegevens over faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling.
  • Betalingservaringen. Graydon verzamelt per jaar 21 miljoen betaalervaringen. Dit geeft inzicht in het betaalgedrag van 2,4 miljoen bedrijven.

Meer informatie

Meer informatie over het kredietrapport en de credit score / credit rating leest u in deze wiki

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...