Verzekeren, wanbetalers, faillissement, risico
Terug naar overzicht
blog

Verzekeren? Ja! En natuurlijk ook tegen wanbetalers

Uw kantoor, de inboedel, aansprakelijkheid en de auto. Het zijn allemaal zaken die u verzekerd hebt. Opvallend genoeg vinden veel bedrijven het niet belangrijk genoeg of vergeten ze zelfs om zich in te dekken tegen wanbetalers.

Ieder bedrijf krijgt vroeg of laat wel een keer te maken met een opdrachtgever die niet of veel te laat betaalt. Als het bij die ene keer blijft en het bedrag te overzien is, zal het uw ondergang niet meteen inluiden. Maar wat nu als meer klanten weigeren de facturen te betalen? En dat ook nog eens in dezelfde periode?

Het overkwam onlangs een opgravingsbedrijf uit Groningen. Maar liefst 12 opdrachtgevers – samen goed voor een uitstaande som van 200.000 euro - kwamen ondanks een aaneenrijging van aanmaningen niet over de brug. Het water steeg de ondernemer tot aan de lippen en in oktober ging het bedrijf vanwege de opgedroogde liquiditeitsstroom failliet. 

Wereldkampioen verzekeren

Nee, dit wordt geen verhaal waarin we u angst willen aanjagen. Wel vertellen we u graag iets meer over de gevaren van onbetaalde facturen, wat u hiertegen kunt doen en de soms kromme manier hoe bedrijven naar risico’s kijken. Eerst even over het indekken daartegen.

Nederlanders zijn wereldkampioen verzekeren. We nemen een opstal- en inboedelverzekering, een levensverzekering, een WA-verzekering, een autoverzekering en kunnen uiteraard niet zonder die verplichte verzekering tegen ziektekosten. En als het even kan dekken we ons ook in tegen een uit de hand gelopen tandartsbezoek. Die rekening zou zomaar eens duur kunnen uitvallen natuurlijk.

Bedrijfscatastrofe

Bedrijven zonder brand- en inboedelverzekering? Ze zijn in Nederland nauwelijks te vinden. Maar opvallend genoeg gaat de risico-inschatting meestal niet verder dan dat. Natuurlijk hoort een zekere mate van risico’s nemen bij een gezonde bedrijfsvoering. Maar u wilt uiteraard niet afhankelijk zijn van de betalingsgrillen van een paar klanten. Het voorbeeld met het opgravingsbedrijf uit Groningen laat namelijk zien dat ook wanbetalers een bedrijfscatastrofe kunnen veroorzaken. Net als brand, een ongeluk, inbraak of schade als gevolg van weersomstandigheden.

Oninbare facturen

Deze onfortuinlijke ondernemer is daarin geen uitzondering helaas. Over het betalen van facturen zijn tal van onderzoeken verschenen. In één daarvan gaf driekwart van de ruim 1,1 miljoen mkb’ers in ons land aan wel eens last te hebben van afnemers die niet op tijd met geld over de brug komen. Bijna 3 procent wordt helemaal niet betaald. De percentages die onbetaalde rekeningen aanwijzen als de voornaamste oorzaak van een faillissement variëren van 15% tot 25%. Dat zijn ongeveer 1.100 tot 1.800 mkb’ers die kopje onder gaan als gevolg van wanbetalers.

Nieuwe klant aan boord

Nóg een vergelijking die u wellicht aan het denken zet. Stel, u gaat met een nieuwe leverancier in zee. Die levert een belangrijke grondstof voor het productieproces en dus checkt u van tevoren natuurlijk of deze mensen daadwerkelijk in staat zijn om te leveren wat ze zeggen te gaan leveren. Dat betekent onder meer een kijkje in de fabriek en rondvragen bij bedrijven die al langer zaken doen met deze partij. Alles gecheckt en okay bevonden? Mooi, tijd om de handtekening te gaan zetten.

Spiegel dat proces nu eens aan een nieuwe klant die u binnen hengelt. Eentje met een behoorlijke omvang zelfs. Opvallend genoeg hebben bedrijven dan regelmatig de neiging zo’n credit check helemaal achterwege te laten. Mogelijk dat het in de euforie van het moment even niet top of mind is. Maar wie zegt u dat deze nieuwe klant niet al eerder een spoor van vernieling heeft achtergelaten met onbetaalde rekeningen bij andere leveranciers?

Calvinisme

Nederlanders dekken zich zoals gezegd graag in tegen risico’s. Iets dat er al een poosje zit ingebakken, want al in de 17e eeuw schreef de wiskundige Christiaan Huygens een boek over premieberekening. Laten we het erop houden dat het Calvinisme ons dit heeft meegegeven. Toch is het wel goed om uzelf eens af te vragen waar de grootste gevaren nu eigenlijk vandaan komen? Welke risico’s betekenen een onmiddellijke bedreiging voor de liquiditeit (en daarmee het voortbestaan) van uw bedrijf? Grote kans dat u onbetaalde facturen in dat rijtje terugvindt. En dat wetende, wordt het wellicht tijd om u ook tegen dit soort niet te onderschatten risico in te dekken.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...