Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Wanneer boek ik dubieuze debiteuren af?

Als ondernemer krijgt u er vroeg of laat mee te maken: dubieuze debiteuren. Het gemiddeld percentage van oninbare rekeningen ligt rond de 3%. Hoewel het vrijwel zeker is dat u er als ondernemer mee te maken krijgt, is er wel veel onzekerheid hoe om te gaan met oninbare vorderingen. Lees hier hoe u omgaat met het wegboeken van dubieuze debiteuren en hoe u omzet kunt terugvorderen. 

Het verwerken van dubieuze debiteuren

Het verwerken van dubieuze debiteuren kunt u op drie manieren doen:

  • Pas als de rekening oninbaar blijkt: het verlies wordt ineens genomen pas als u weet dat de rekening oninbaar is; dit heet een direct write-off. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van voorzieningen.
  • Dynamisch: u schrijft van elke factuur bijvoorbeeld 3% af en bekijkt achteraf of u goed zat, het bedrag wat uiteindelijk te veel of te weinig is afgeschreven boekt u terug als winst of verlies;
  • Statisch: u moet zelf een inschatting maken van het bedrag aan oninbare rekeningen en maakt hiervoor een voorziening, achteraf corrigeert u dit voor het werkelijke bedrag aan oninbare rekeningen. 

Download gratis de cheatsheet met 10 tips om debiteurensmoezen te herkennen en sneller betaald te krijgen 

Wanneer mag een oninbare rekening nu als verlies worden geboekt? In principe mag u het verlies boeken over het jaar waarin u redelijkerwijs het vermoeden kreeg dat de vordering oninbaar werd. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden waardoor de klant niet betaalde, zich ook al in dat jaar voordeden. 

Voorbeeld:
U hebt in november 2012 een factuur gestuurd aan bedrijf X, en heeft nog niets ontvangen. Het is inmiddels mei 2013 en u bent de balans aan het opmaken. Vlak voordat u hiermee begint gaat X failliet door een grote brand. 

U mag het verlies van de dubieuze debiteur dan niet boeken over 2012 want u wist toen nog niet dat X getroffen zou worden door deze rampspoed, het verlies dient te worden genomen over 2013.

dubieuze debiteuren; voorziening dubieuze debiteuren


Omzetbelasting terugvorderen op debiteuren

Belangrijk is wel dat u niet vergeet de omzetbelasting terug te vorderen van de belastingdienst. U hoeft natuurlijk geen omzetbelasting te betalen over omzet die u niet gemaakt heeft. U kunt de BTW terugvragen zodra u zeker weet dat de klant niet gaat betalen. In bovenstaand geval dient u binnen een maand na het oninbaar verklaren van de openstaande factuur de BTW terug te vragen bij de belastingdienst, voorzien van een motivatie waarom u die factuur oninbaar heeft verklaard.

Meer weten over hoe u de samenwerken tussen de verkoper en de debiteuren kunt verbeteren? Lees dat dit blogs met daarin 5 tips.

Wat is de beste reactie op debiteurensmoezen? 

Ga direct naar ons downloadcenter en download de cheat sheet!

Download de cheat sheet!

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...