Stijging export zorgt voor herstel transportsector in 2014
Terug naar overzicht
blog

Zakendoen in Mongolië is lucratief

Entrepreneur-express maakt lucratieve stop in Mongolië

U bent van mij gewend de laatste tijd dat ik blog over het zakendoen in zogenaamde derdewereldlanden of emerging markets. Om in de trend van het  topic "de MKB’er op zoek naar goud in ontwikkelingslanden" te blijven, maakt de ‘Entrepreneur-express’ ditmaal een stop in Mongolië.

U zult zeggen: ”Daar is toch geen droog brood te verdienen?”. Laat dit een misvatting zijn, want als u echt een lucratief avontuur wilt beleven, is Mongolië het beloofde land. Wat is de huidige situatie in dit authentieke Aziatische land en hoe zijn de perspectieven?

Mongolië ongeslepen ruwe diamant

Mongolië ruwe diamant

Mongolië heeft op velerlei manieren iets weg van een ruwe diamant. Ten eerste omdat de mijnindustrie booming business is. Het land herbergt grote reserves aan mineralen, grondstoffen zoals koper, tin, goud en fossiele brandstoffen als kolen en olie. Voor uw beeldvorming: Mongolië telt 2,7 miljoen inwoners en is maar liefst 4,5 keer groter dan Duitsland. Sinds de val van het communisme en de overgang naar de vrije markteconomie zijn het vooral buitenlandse organisaties die zich bekommeren over de exploitatie van de bodemschatten.

Toekomst van Mongolië

Springplank naar Rusland en China

Het land is geografisch gepositioneerd als een muis die vastzit in de ‘BRIC’ val. Mongolië is voor haar in- en uitvoer grotendeels afhankelijk van de omringende BRIC landen Rusland en China en grenst op geen enkel punt aan de zee. Het is  knap dat  deze jonge democratie zich heeft kunnen ontworstelen aan de communistische houtgreep. Het land is dunbevolkt, de natuurlijke rijkdom is oneindig en vanuit Mongolië kunt u ook nog eens heel makkelijk zakendoen met de buurlanden Rusland en China. Dit biedt mogelijkheden.  

Economie groeit gestaag

De economie groeit de laatste jaren gestaag. De Mongoolse economie is nog klein in omvang en op dit moment weinig divers (naast nomadische veeteelt en de mijnbouw houdt het praktisch op). Het politiek regime is betrekkelijk stabiel en dient nu als lokaas voor buitenlandse investeringen. Alhoewel hier de laatste 12 maanden een kleine kentering in is gekomen door een regeringswissel.

De keerzijde van het arme Mongolië

Steeds meer arme Mongolen trekken naar de hoofdstad Ulaanbaatar omdat zij niet kunnen rondkomen van de veeteelt. Hierdoor slibt de hoofdstad totaal dicht en kan de infrastructuur de toestroom van goudzoekers niet meer aan.  

What’s in it for you?

Ondanks dat de verkeersdrukte zowel de binnenlandse als buitenlandse ondernemer een doorn in het oog is en de recente regeringswissel een terugval heeft veroorzaakt in de buitenlandse investeringen, verricht de lokale regering baanbrekend werk. Zo is zij druk bezig met het implementeren van investeringsregels die de economie vlot moeten trekken en richt zij haar pijlers naast de mijnbouw op duurzame energie, veeteelt en kassenbouw.

Boer zoekt rijkdom in Mongolië

In Mongolië zullen de Nederlandse boeren in eerste instantie geen vrouw maar economische voorspoed zoeken (wellicht is dit ook te combineren). De mogelijkheden voor hen en de overige Nederlandse ondernemers zijn talrijk. Door een klimaat met korte zomers en extreem koude winters worden grote hoeveelheden kolen opgestookt en met name boven de hoofdstad zorgt dat voor een deken van smog. Het is duidelijk dat hier een schone taak voor kassenbouw in combinatie met  duurzame energie ligt weggelegd. Doordat het land wordt geteisterd door een constante (en in de winter gure) stevige wind kunnen windmolens in de desolate buitengebieden uitstekend tot hun recht komen.

Duurzame energie en veeteelt goudmijntjes

Maar deze milieuvriendelijke energie is ook inzetbaar om stallen te verwarmen tijdens de winter voor Nederlandse koeien. Er zijn immers landerijen te over voor de Nederlandse Berta’s om te grazen en met -40 graden Celsius kun je het deze trouwe viervoeters niet aandoen om hen in de wei te laten koukleumen.

Steppes van Mongolië

Rusland en China zijn als buurlanden bijzonder aantrekkelijke en grote afzetgebieden voor de export van melk en vlees.  

Tot slot kunt u ook nog de toeristische industrie induiken. Mongolië geldt als één van de verborgen schatten van Azië en wint met name in de sector exclusief toerisme (hondenslee-expediteurs, rally rijders en jagers) aan populariteit.

Zakendoen in Mongolië

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...