Fraude
Terug naar overzicht
blog

Risk management steeds belangrijker voor grote bedrijven

Bestuurders van grote ondernemingen wereldwijd besteden steeds meer aandacht aan risicomanagement. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van The Economist Intelligence Unit in opdracht van advocatenkantoor Clifford Chance. Bestuursleden zijn vooral bedacht op financiële risico’s, reputatieschade en juridische risico’s.

Risk management

Voor het onderzoek zijn 320 bestuursleden van internationaal actieve ondernemingen met een jaaromzet van minstens een half miljard dollar ondervraagd. Drie van de vier respondenten geven aan dat de aandacht van de directie voor risicobeheersing toeneemt. Volgens 58 procent gaat deze trend gepaard met toenemende investeringen in risk management. Van de ondervraagde bedrijven heeft 74 procent commissarissen benoemd met expertise in de beheersing van specifieke risico’s. 

Toch beschikt slechts 26 procent van de Europese bedrijven over procedures om omvangrijke risico’s het hoofd te bieden. Opvallend is dat directies in de Noord-Amerika en Azië-Pacific meer rekening lijken te houden met Risk en Compliance dan hun Europese collega’s. Zo is het percentage ondervraagden dat procedures heeft om grote risico’s te beheersen in Noord-Amerika (40 procent) en in Azië-Pacific (43 procent) aanzienlijk hoger.

Reputatierisico

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat directieleden bij een incident of schandaal, zoals een datalek, cyberaanval of corruptiezaak, meer vrezen voor reputatieschade (57 procent) dan voor de gevolgen voor de beurskoers (39 procent) of een eventuele schadeclaim of boete (33 procent). Mogelijke reputatieschade is wereldwijd een groeiende bron van zorg. Maar liefst 78% van de ondernemingen verwacht dat het voorkomen van reputatieschade de komende twee jaar een grotere prioriteit wordt. Ook maakt het merendeel van de ondervraagden zich zorgen over het risico op reputatieschade als gevolg van onethisch gedrag van medewerkers.

Toch zijn niet alle ondervraagden positief over de toenemende aandacht voor risk management.

Balans

Toch zijn niet alle ondervraagden positief over de toenemende aandacht voor risk management. Zo vreest 40 procent van de ondervraagden dat de directie zich teveel laat leiden door het vermijden van risico’s, met als mogelijk gevolg een remmende werking op de groei van het bedrijf. Een consequentie van de grotere focus op risicobeheersing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat directieleden terughoudender worden in het aangaan van nieuwe initiatieven. Volgens Jeroen Ouwehand, hoofd van de procespraktijk van Clifford Chance in Continentaal Europa, is het de uitdaging voor bestuursleden om de benodigde stappen te ondernemen om risico’s te beheersen, maar tegelijkertijd te bewaken dat de balans niet doorslaat en de organisatie te risicomijdend wordt. 

Lees ook in een eerder blog over de vijf basisstappen voor effectief risicomanagement.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...